สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 3 เมษายน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 3 เมษายน

(VOVWORLD) - ตามข้อมูลจากคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 3 เมษายน เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด...
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 27 มีนาคม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 27 มีนาคม

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 27 มีนาคม เวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด...
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 17 มีนาคม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 17 มีนาคม

(VOVWORLD) - ตามข้อมูลจากคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่...
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 3 มีนาคม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและโลกในวันที่ 3 มีนาคม

(VOVWORLD) - ตามรายงานสถิติของกรมสารสนเทศสังกัดกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ จนถึงเวลา 11.30 น. ของวันที่ 2 มีนาคม แอพพลิเคชัน Bluezone...
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนามและโลก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนามและโลก

(VOVWORLD) -ตามข้อมูลจากคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จนถึงเวลา 18.00 น.ของวันที่ 25...
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนาม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเวียดนาม

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา 18.00น.ของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ เวียดนามพบผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19...
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและทั่วโลกในวันที่ 26 มกราคม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเวียดนามและทั่วโลกในวันที่ 26 มกราคม

(VOVWORLD) - ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนถึงเวลา18.00 น. ของวันที่ 26...