ประกาศ “วันทักษะแรงงานเวียดนาม”

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 4 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้จัดพิธีประกาศ“วันทักษะแรงงานเวียดนาม”และพิธีเปิดการประกวดฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 11 ปี 2020 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดามเข้าร่วม

ประกาศ “วันทักษะแรงงานเวียดนาม” - ảnh 1 ประกาศ “วันทักษะแรงงานเวียดนาม”

ตามมติเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมปี 2020 ของนายกรับมนตรีเหงียนซวนฟุ๊ก วันที่ 4 ตุลาคมของทุกๆปีจะเป็นวันทักษะความสามารถของแรงงานเวียดนามเพื่อขานรับ “วันพัฒนาทักษะเยาวชนระดับโลก” 15 กรกฎาคมที่ได้รับการอนุมัติจากสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อปี 2014 ซึ่งการประกาศ “วันทักษะแรงงานเวียดนาม” ก็เพื่อเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศขานรับและสนับสุนการพัฒนาทักษะการทำงานผ่านการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมต่างๆเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถให้แก่แรงงานเวียดนาม มีส่วนร่วมเพิ่มผลผลิต ประสิทธิภาพในการทำงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการไฝ่การศึกษาและฝึกอบรมตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถและความรู้ของนักเรียน นักศึกษาและแรงงาน ยกย่องและยืนยันสถานะและบทบาทสำคัญของแรงงานที่มีทักษะความสามารถ โดยเฉพาะแรงงานฝีมือดี

ในกรอบของงาน ยังมีการจัดพิธีเปิดการประกวดฝีมือแรงงานแห่งชาติปี 2020 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึงวันที่ 10 ตุลาคมโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 490 คนใน34 สาขาอาชีพ ส่วนพิธีปิดงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคมปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด