พิธีกรรมและการเล่นชักกะเย่อได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

(VOVworld) - พิธีกรรมและการเล่นชักกะเย่อในเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลีและฟิลิปปินส์ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ

พิธีกรรมและการเล่นชักกะเย่อได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ - ảnh 1
(Photo: nld.com.vn)

(VOVworld) - ในการประชุมคณะกรรมการร่วมรัฐบาลเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมครั้งที่ 10 ของยูเนสโก ณ เมือง Windhoek ประเทศนามิเบีย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พิธีกรรมและการเล่นชักกะเย่อในเวียดนาม กัมพูชา สาธารณรัฐเกาหลีและฟิลิปปินส์ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ  ก่อนหน้านั้น เวียดนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์และสาธารณรัฐเกาหลีได้ร่วมกันจัดทำเอกสารเกี่ยวกับพิธีกรรมและการเล่นชักกะเย่อเพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ เพราะเข้าหลักเกณฑ์ต่างๆของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมของยูเนสโกและมีการเข้าร่วมของผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลและองค์การต่างๆในชุมชนของแต่ละประเทศ  รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เหงวียนวันฮวี สมาชิกสภามรดกแห่งชาติที่เข้าร่วมการจัดทำเอกสารดังกล่าวเผยว่า “พิธีกรรมและการเล่นชักกะเย่อปรากฎในเวียดนามและประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการขอพรให้การเก็บเกี่ยวได้ผลดี ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรงและหมู่บ้านมีความสงบสุข ซึ่งถือเป็นพื้นฐานวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออก”
นี่เป็นครั้งแรกที่เวียดนามเข้าร่วมการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมกับประเทศต่างๆเพื่อยื่นเสนอให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด