ฟื้นฟูเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - รายงานเกี่ยวกับข้อสรุปของนายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ในการประชุมของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อเช้าวันที่ 9 ที่ผ่านมาได้ระบุว่า นายกรัฐมนตรีฯได้มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการชี้นำแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประกาศรายชื่อเมืองที่มีความปลอดภัยตามข้อกำหนด เช่น ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศเป็นเวลา 30 วันติดต่อกันเพื่อฟื้นฟูเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศและการแจ้งข้อกำหนดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการแยกตัวผู้ที่เดินทางเข้าประเทศเวียดนาม

ในเวลาข้างหน้า นายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ทั่วประเทศย่างเข้าสู่ยุคแห่งชีวิตวิถีใหม่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ควบคู่กันนั้น ต้องเตรียมพร้อมเพื่อการผสมผสานและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ประเทศเวียดนามในการเป็นจุดนัดพบที่ปลอดภัยของโลก ซึ่งไม่เพียงแต่เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น หากยังเพื่อปฏิบัติเป้าหมายด้านการเมืองและการต่างประเทศอีกด้วย พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่การเข้าเมืองของผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารของสถานประกอบการ แรงงานฝีมือดีและพลเมืองเวียดนามโดยต้องให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยและไม่ปล่อยให้ผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19 จากต่างประเทศแพร่เชื้อสู่ประชาชนภายในประเทศและรักษาสวัสดิการเป็นอย่างดี

นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหารสถานประกอบการและแรงงานฝีมือดียังคงสามารถเดินทางเข้าประเทศเวียดนามได้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้พลเมืองเวียดนามที่กำลังติดค้างในประเทศต่างๆเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สามารถกลับประเทศได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด