รัฐบาลประกาศใช้มติเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมสื่อสารต่างประเทศ

(VOVworld) - รัฐบาลประกาศใช้มติเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมสื่อสารต่างประเทศโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของพรรค กฎหมายของรัฐ สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นสมาชิก 
รัฐบาลประกาศใช้มติเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมสื่อสารต่างประเทศ - ảnh 1

(VOVworld) - รัฐบาลประกาศใช้มติเกี่ยวกับการบริหารกิจกรรมสื่อสารต่างประเทศโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของพรรค กฎหมายของรัฐ สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เวียดนามเป็นสมาชิก ปฏิบัติตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศที่ตนอาศัย ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศของเวียดนาม กิจกรรมสื่อสารต่างประเทศต้องไม่ทำลายกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ไม่ยุยงส่งเสริมให้ใช้ความรุนแรง โฆษณาชวนเชื่อสงคราม สร้างความบาทหมางระหว่างประชาชาติและประชาชนประเทศต่างๆ กิจกรรมสื่อต่างประเทศมีความถูกต้องและทันการณ์ตามแนวทางการประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศของพรรคและรัฐในแต่ละระยะ ตลอดจนโครงการและแผนการสื่อสารด้านการต่างประเทศที่ได้รับการอนุมัติ.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด