เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมการประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอย

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 ตุลาคม การประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอยสมัยที่ 12 วาระปี 2020-2025 ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้แทน 497 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกพรรคสาขากรุงฮานอยกว่า 4 แสน 5 หมื่นคนเข้าร่วม เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมและชี้นำการประชุม
เลขาธิการใหญ่พรรค ประธานประเทศ เหงียนฟู้จ่อง เข้าร่วมการประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอย - ảnh 1การประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอย 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม ท่าน เหงียนฟู้จ่อง ได้ยืนยันว่า พรรคสาขา ทางการปกครองและประชาชนกรุงฮานอยได้ฟันฝ่าอุปสรรค ความท้าทายต่างๆ มีวิธีการปฏิบัติที่คล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำแนวทาง มติของพรรค นโยบายของรัฐและมติของที่ประชุมใหญ่พรรคสาขากรุงฮานอยเข้าสู่ชีวิต โดยเฉพาะ กรุงฮานอย ได้เสร็จสิ้นทุกเป้าหมายที่มติของการประชุมใหญ่พรรคพรรคสาขาสมัยที่ 16 ได้วางไว้ มีสส่วนร่วมกว่าร้อยละ 16 ในจีดีพี สมทบรายรับงบประมาณร้อยละ 18.5 และมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 8.6  ฮานอยนับวันยืนยันถึงบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างประเทศ สร้างพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อการพัฒนาของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงและทั้งประเทศ ท่าน เหงียนฟู้จ่องแสดงความเห็นว่า ฮานอยต้องส่งเสริมเกียรติประวัติที่รุ่งโรจน์และผลงานที่ได้บรรลุ อีกทั้งรู้จักใช้ศักภาพ ความได้เปรียบ โอกาสและระดมพลังทุกแหล่งเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์และพัฒนนครหลวง “มีคำถามที่วางไว้คือ เมืองหลวงจะพัฒนาเป็นอย่างไรในทศวรรษต่อๆไป ผมเห็นว่า พรรคสาขา ทางการปกครองและประชาชนกรุงฮานอยต้องตระหนักได้ดีถึงบทบาท สถานะและความรับผิดชอบของเมืองหลวงและพรรคสาขากรุงฮานอย ฮานอยมีบทบาทและสถานะสำคัญเป็นพิเศษ มีศักยภาพและความได้เปรียบมากกว่าหลายท้องถิ่น ดังนั้น พรรคสาขากรุงฮานอยต้องมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เพียงแต่มองแค่ในแต่ละสมัยเท่านั้น หากยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้นด้วยวิธีการปฏิบัติและก้าวเดินที่เหมาะสมให้แต่ละระยะและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการของประเทศในระยะต่อไป.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด