เวียดนามแลกเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนา

(VOVworld) – รัฐเวียดนามให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักการแห่งความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ การปรองดอง ให้อภัย เน้นการร่างและปฏิบัติแผนการและนโยบายพัฒนาแห่งชาติอย่างสมบูรณ์

เวียดนามแลกเปลี่ยนทัศนะคติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนา - ảnh 1
การประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

(VOVworld) – เมื่อเร็วๆนี้ คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาในทุกด้านเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในการนี้ ท่าน เหงียนเฟืองงา เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะตัวแทนเวียดนามประจำสหประชาชาติได้ยืนยันว่า เวียดนามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหลายประเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างสันติภาพ ความมั่นคงและการพัฒนาซึ่งในนั้นการธำรงสันติภาพคือพื้นฐานที่มั่นคงให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรับฟังความคิดเห็นและคำนึงถึงความต้องการ ผลประโยชน์และความสนใจของทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วนในสังคมจะช่วยป้องกันการปะทะ ธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในสังคม ท่าน เหงียนเฟืองงา ได้ยืนยันว่า รัฐเวียดนามให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักการแห่งความเสมอภาค ไม่มีการเลือกปฏิบัติ การปรองดอง ให้อภัย เน้นการร่างและปฏิบัติแผนการและนโยบายพัฒนาแห่งชาติอย่างสมบูรณ์โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงคนจน ชนกลุ่มน้อย สตรีและเด็ก ดังนั้น เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาความยากจน ธำรงเสถียรภาพและพัฒนาต่อไป./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด