แถลงการณ์ร่วมเวียดนาม – คิวบา

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของนาย Miguel Díaz-Canel เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์คิวบาและประธานประเทศคิวบา ประธานประเทศเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้นำคณะผู้แทนระดับสูงของพรรคและรัฐเวียดนามเดินทางไปเยือนสันถวไมตรีประเทศคิวบาอย่างเป็นทางการในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน

แถลงการณ์ร่วมเวียดนาม – คิวบาเมื่อวันที่ 20 กันยายน ได้ระบุว่า ในการพบปะต่างๆ ทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีพิเศษ เห็นพ้องขยายและกระชับความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ความสามัคคีและความร่วมมือในทุกด้านเพื่อมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในสองภูมิภาคและโลก ประธานประเทศเหงียนซวนฟุ๊กแสดงความเชื่อมั่นว่า คิวบาจะธำรง ไม่ยกเลิกโครงการพัฒนาต่างๆในภารกิจการสร้างสรรค์อธิปไตยของประเทศ เอกราช สังคมนิยม ประชาธิปไตย ความเจริญรุ่งเรืองและความมีเสถียรภาพ เวียดนามให้คำมั่นว่า จะธำรงความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและความสัมพันธ์มิตรภาพ ความสามัคคีและความร่วมมือพิเศษระหว่างสองประเทศต่อไป พร้อมทั้งยืนยันจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือสนับสนุนภารกิจที่ชอบธรรมของประชาชนคิวบา คัดค้านการเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียว โดยย้ำว่า มาตรการเหล่านี้มีแต่จะส่งผลให้เศรษฐกิจสังคมของคิวบาประสบความยากลำบากมากขึ้นในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

ผู้นำทั้งสองท่านเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่ต้องธำรงการหารือทั้งทางไกลและการพบปะโดยตรงเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหาร ความปลอดภัยทางอินเตอร์เน็ต ความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคงและการต่างประเทศ เป็นต้น ผลักดันการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทุกระดับ โดยย้ำถึงประสิทธิภาพของความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการธำรงความมีเสถียรภาพและความหลากหลายในความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านการค้า

ผู้นำทั้งสองท่านยืนยันว่า การพิพาทระหว่างประเทศต้องได้รับการแก้ไขด้วยสันติวิธี ต้องปฏิบัติตามหลักการของกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาติ ตลอดจนยืนยันอีกครั้งถึงประสิทธิผลของหลักการขั้นพื้นฐานของขบวนไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เป้าหมาย หลักการและบทบาทของขบวนการฯในการปกป้องกฎหมายสากล ทั้งสองฝ่ายยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับคำมั่นผลักดันสันติภาพ ความมั่นคงระหว่างประเทศและการปลดอาวุธ โดยเฉพาะอาวุธนิวเคลียร์ ชื่นชมการที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนกันในฟอรั่มต่างๆของสหประชาชาติและฟอรั่มพหุภาคีต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก โดยเฉพาะสหประชาชาติ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด