ตำบล กือเซว เปลี่ยนแปลงโฉมใหม่จากโครงการพัฒนาชนบทใหม่

(VOVWORLD) -หลังจากที่โครงการพัฒนาชนทบใหม่ได้รับการปฏิบัติทั่วประเทศ หมู่บ้านและตำบลหลายแห่งในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เปลี่ยนโฉมอย่างเห็นได้ชัด ที่ตำบล กือเซว อำเภอ กือเมอการ์ ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ มีโรงเรียนและสถานีอนามัย ส่วนชาวบ้านก็ร่วมกันผลักดันการผลิตและสร้างฐานะให้มั่นคง
ตำบล กือเซว เปลี่ยนแปลงโฉมใหม่จากโครงการพัฒนาชนบทใหม่ - ảnh 1ทางเข้าตำบล กือเซว อำเภอ กือเมอการ์

กือเซว คือตำบลเขตชนบทที่ประชากรร้อยละ 80 เป็นเกษตรกร ดังนั้น เพื่อระดมพลังทุกแหล่งสำหรับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ทางตำบลฯ ได้กำหนดแนวทางให้ประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างชีวิตที่มีเสถียรภาพ ซึ่งช่วยให้การระดมพลังทุกแหล่งจากประชาชนเพื่อสร้างสรรค์ชนบทใหม่ประสบผลที่น่ายินดี โดยในช่วงแรกของโครงการฯ ทางตำบลสามารถรณรงค์รับบริจาคได้กว่า 4 หมื่น 3 พัน 3 ร้อยล้านด่ง  นอกจากนี้ ประชาชนยังสมทบที่ดินเพื่อช่วยให้ทางการท้องถิ่นเสร็จสิ้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเขตชนบท

ถนนคอนกรีตที่สะอาดสะอ้าน บ้านที่โอ่โถงกว้างขวางและรอยยิ้มบนใบหน้าของชาวบ้านคือภาพที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในหมู่บ้าน ซุด ฮลวด ตำบลกือเซว คุณ เฮอ ด่าน นีเอ ผู้ใหญ่บ้าน ซุด ฮลวด กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า จากที่เคยเป็นหมู่บ้านที่ยากจนและล้าสมัยแต่หลังจากที่ปฏิบัติโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ หมู่บ้านก็มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก ระบบคมนาคมช่วยให้การขนส่งสินค้าการเกษตรมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนพลอยดีขึ้นตามไปด้วย ควบคู่กันนั้น คือโอกาสสำหรับประชาชนในการศึกษาและยกระดับความรู้

“นับตั้งแต่ที่ปฏิบัติโครงการชนบทใหม่ หมู่บ้านของเราได้เปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความรู้ของประชาชน ซึ่งก่อนหน้าที่ ชาวบ้านมักจะปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยังไม่เหมาะสม เช่น การมีผู้คนจำนวนมากมาร่วมในพิธีศพแต่เดี๋ยวนี้ จำนวนคนและเวลาจัดงานศพลดลงเพื่อรักษาสุขอนามัย การคมนาคมขนส่งก็สะดวกมากขึ้น มีบ้านสวยๆ จำนวนคนยากจนลดลงและเด็กทุกคนได้ไปโรงเรียน

ก็เหมือนกับหมู่บ้าน ซุด ฮลวด หมู่บ้านอื่นๆอีก 10 แห่งในตำบลกือเซวก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่น่ายินดีจากโครงการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยมีถนนคอนกรีตและระบบไฟฟ้าทั่วหมู่บ้าน ช่วยให้ชาวบ้านสามารถทำการผลิต วัฒนธรรม สาธารณสุขและการศึกษาได้รับความสนใจลงทุนมากขึ้น อัตราครอบครัวที่มีน้ำประปาใช้มีมากถึงกว่าร้อยละ 88 และเกือบทุกครอบครัวมีไฟฟ้าใช้ นาย อีฮวานีเอ ผู้ที่ได้รับการนับถือในหมู่บ้านซุด มดึง ตำบลกือเซวกล่าวว่า

“เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อน ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเนื่องจากการมีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวก มีถนนคอนกรีตและชาวบ้านได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปลูกกาแฟ ซึ่งช่วยให้ถึงแม้ปลูกในพื้นที่เล็กแต่มีผลผลิตมาก ชาวบ้านก็มีความรู้มากขึ้น”

ส่วนนาย ดั๋งวันฮวาน ประธานคณะกรรมการประชาชนตำบลกือเซว อำเภอ กือเมอการ์ เผยว่า ในตำบลมีกว่า 2,000 ครอบครัว อาศัยใน 11 หมู่บ้าน โดยชนกลุ่มน้อยคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 เมื่อก่อนนี้ ในตำบลฯ มีครอบครัวยากจนถึงร้อยละ 35 แต่จากการปฏิบัติโครงการชนบทใหม่ได้ช่วยให้ครอบครัวที่ยากจนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ในปี 2021 รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรในตำบลบรรลุ 52 ล้านด่ง และปัจจุบันนี้ ทางตำบลยังคงพยายามเพิ่มมาตรฐานต่างๆและมุ่งสู่การยกระดับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ในเวลาข้างหน้า พรรคสาขาและคณะกรรมการประชาชนในตำบลจะกำหนดแนวทาง “พัฒนาเพื่อสร้างเสถียรภาพ” ต่อไป โดยในมติต่างๆได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากผลสำเร็จที่ได้บรรลุบวกกับความพยายามและการดูแลเอาใจใส่ของทางการปกครองท้องถิ่นและความตั้งใจฟันฝ่าอุปสรรคของชาวบ้าน เชื่อว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของชนกลุ่มน้อยในตำบลกือเซว อำเภอกือเมอการ์ จังหวัดดั๊กลั๊กจะนับวันดีขึ้นและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์บ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรือง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด