จองห้องในโรงแรม

Đặt phòng khách sạn /ดัดฝ่องแคกสาน/ จองห้องโรงแรม

Xin đặt phòng cho …. Ngày ……đêm / ซินดัดฝ่องจอ....ไหง่... เดม/ ขอจองห้องสำหรับ....วัน....คืน

จองห้องในโรงแรม - ảnh 1

Đặt phòng khách sạn /ดัดฝ่องแคกสาน/ จองห้องโรงแรม

Có phòng trống không? / ก๊อฝ่องจ๊งคง?/ มีห้องว่างไหม

Xin đặt phòng cho …. Ngày ……đêm / ซินดัดฝ่องจอ....ไหง่... เดม/ ขอจองห้องสำหรับ....วัน....คืน

Xin cho phòng liền nhau/ ซินจอฝ่องเหลี่ยนเญา/ ขอห้องติดกัน

Tính riêng theo phòng/ ติ๊งเรียงแทวฝ่อง/ คิดเงินแยกห้อง

Tính tổng cộng/ ติ๊งโต๋งก๋ง/ คิดเงินรวม

Có ăn sáng không? /ก๊ออันซ้างคง?/ มีอาหารเช้าให้ด้วยไหม

Tiền phòng bao nhiêu tiền một đêm? /เตี่ยนฝ่องบาวเญียวหมดเดม?/ ค่าห้องคืนละเท่าไหร่

Cho xin hóa đơn/ จอซินฮ๊วาเดิน/ ขอใบเสร็จด้วย

คำศัพท์

จองห้อง/ Đặt phòng

ห้องว่าง/ Phòng trống

ห้องติดกัน/ Phòng liền nhau

คิดเงิน/ Tính tiền

ใบเสร็จ/ Hóa đơn

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด