กำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนาม

(VOVWORLD) - การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่13 ที่มีขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปี 2021 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในกระบวนการพัฒนาของพรรค ประชาชาติและประเทศเวียดนาม เพราะที่ประชุมจะวางพื้นฐานที่สำคัญในยุทธศาสตร์ การสร้างสรรค์ประเทศเวียดนามให้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มั่งคั่งและยั่งยืนมากขึ้น
กำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนาม - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กล่าวปราศรัยเปิดการประชุม

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 มีขึ้นในสภาวการณ์ที่ประเทศเวียดนามเพิ่งผ่านยุคสมัยแห่ง "ประวัติศาสตร์" ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคและความท้าทาย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้าหากพรรคไม่มีความเข้มแข็งและมั่นคง และรัฐบาลไม่ปฏิบัติเพื่อประชาชนและไม่สามารถส่งเสริมจิตใจแห่งความสามัคคี ความขยันหมั่นเพียรและความคิดสร้างสรรค์ของประชาชนเกือบ 100 ล้านคนได้ ประชาชาติเวียดนามจะไม่สามารถบรรลุผลงานที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน

ในช่วงนี้ ประชาชนเวียดนามสามารถภาคภูมิใจในผลสำเร็จทางเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีแรกของการปฏิบัติหน้าที่ของพรรคๆสมัยที่ 12 แม้ในปี 2020 จะเกิดภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างรุนแรง แต่เวียดนามยังคงเป็นจุดเด่นในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่มืดมน ซึ่งไม่เพียงแต่ได้รับการพิสูจน์ผ่านตัวเลขการขยายตัวจีดีพีเท่านั้น หากความสำเร็จในการพัฒนาของเวียดนามยังได้รับการระบุผ่านคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราความยากจนลดลงและอายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ความสำเร็จนี้ยังทำให้การเมือง – สังคมมีเสถียรภาพ กลาโหมและความมั่นคงได้รับการปกป้อง ความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศได้รับการขยาย ชื่อเสียงบนเวทีโลกได้รับการยกระดับให้สูงขึ้น บูรณภาพแห่งดินแดนและผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศได้รับการรักษา

ความสำเร็จของวาระแห่ง "ประวัติศาสตร์" ยังถูกบันทึกไว้ด้วยการปฏิบัติภารกิจการปรับปรุงองค์กรพรรคอย่างเข้มแข็งเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์และความโปร่งใสของแถวขบวนเจ้าหน้าที่ รักษาและเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อการนำของพรรค ปี 2020 นานาชาติได้พูดถึงเวียดนามด้วยความชื่นชมและความประทับใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเวียดนามไม่เพียงแต่เป็นตัวอย่างในการต่อสู้การแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความไว้วางใจของประชาชนต่อพรรค รัฐบาล เกียรติประวัติแห่งความสามัคคี การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความดีเลิศของระบอบสังคมนิยมที่พรรคและประชาชนเวียดนามได้เลือกเฟ้น ผลงานที่โดดเด่นในสมัยที่ 12 ของพรรค ซึ่งเป็นวาระแห่ง "ประวัติศาสตร์" นี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ปีต่อ ๆ ไป

กำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนาม - ảnh 2ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯ ประธานประเทศ

การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 ไม่เพียงแต่กำหนดแนวทางของประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้าเท่านั้น หากยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในอีก 25 ปีข้างหน้า ร่างเอกสารของสมัชชาใหญ่ได้วางเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม โดยจนถึงปี 2025 เวียดนามจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมตามแนวทางที่ทันสมัย กลายเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง จนถึงปี 2030 ซึ่งครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรค เวียดนามเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมีรายได้ปานกลางระดับสูง จนถึงปี 2045 ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งประเทศเวียดนามจะกลายเป็นประเทศพัฒนาและมีรายได้ในระดับสูง เป้าหมายทั่วไปและเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมวางไว้เป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อกำหนดแนวทาง หน้าที่และมาตรการสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศและพิทักษ์รักษาปิตุภูมิ ค้ำประกันความพร้อมเพรียง ความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการในระยะยาว มีการเน้นถึงเนื้อหาหลัก ขั้นตอนเพื่อสร้างก้าวกระโดดเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ตั้งแต่จิตสำนึกไปจนถึงปฏิบัติการของพรรค ประชาชนและกองทัพเวียดนามตั้งแต่บัดนี้จนถึงกลางศตวรรษที่ 21

กำหนดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ประเทศเวียดนาม - ảnh 3ภาพการประชุม

ที่ประชุมยังเลือกคณะผู้นำชุดใหม่ที่มีทั้งความสามารถและคุณธรรม โดยคุณธรรมเป็นปัจจัยชี้ขาดเพื่อปฏิบัติส่วนงานที่สำคัญของประเทศ โดยทั้งหมดต่างมุ่งสู่เป้าหมายที่จะนำเวียดนามกลายเป็นประเทศพัฒนา มีรายได้ในระดับสูง มีความมั่งคั่งและความยั่งยืนในกลางศตวรรษที่ 21

ในตลอดกว่า 90 ปีที่ผ่านมา พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้จัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯถึง 13 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งถือเป็นนิมิตหมายที่สำคัญของพรรคและประเทศ การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯสมัยที่ 13 สร้างนิมิตหมาย 35 ปีของการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศด้วยผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นการยืนยันว่า เส้นทางสู่สังคมนิยมของเวียดนามนั้นเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของเวียดนามและเป็นแนวโน้มพัฒนาแห่งยุค เป็นการยืนยันว่า การนำของพรรคเป็นปัจจัยชี้ขาดต่อชัยชนะของการปฏิวัติเวียดนามผ่านทุกเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ “ไม่เคยมีมาก่อนที่ประเทศของเรามีพลังศักยภาพ มีสถานะ และชื่อเสียงที่ได้รับการยืนยันเหมือนปัจจุบัน” นี่คือคำยืนยันของผู้นำพรรคและรัฐ ซึ่งได้จุดประกายความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นและความคาดหวังของประชาชนทุกชั้นชนเกี่ยวกับเส้นทางพัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ของประเทศเวียดนามผ่านการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 13 นี้./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด