นิมิตหมายของเวียดนามในการประชุมเอพีครั้งที่ 11

(VOVWORLD) - การประชุมสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศย่านเอเชีย-แปซิฟิกหรือเอพีครั้งที่ 11 ซึ่งเวียดนามเป็นเจ้าภาพได้เสร็จสิ้นลงเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอยด้วยผลสำเร็จอย่างงดงามและสร้างนิมิตหมายที่น่าประทับใจ ที่ยืนยันถึงความพยายามของเวียดนามในการร่วมมือกับองค์กร หุ้นส่วนและเพื่อนมิตรต่างประเทศเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของมนุษย์ ช่วยเหลือและปกป้องผู้ด้อยโอกาสในทุกสถานการณ์
นิมิตหมายของเวียดนามในการประชุมเอพีครั้งที่ 11 - ảnh 1การประชุมเอพีครั้งที่ 11 (dangcongsan.vn)

 

แถลงการณ์ฮานอยที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมเอพีครั้งที่ 11 คือนิมิตหมายที่สำคัญยืนยันความพยายามของสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงของประเทศต่างๆ รวมถึงความต้องการที่เร่งด่วนเกี่ยวกับความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการมีปฏิบัติการด้วยพลังที่เข้มแข็งของขบวนการที่เป็นเอกภาพเพื่อแก้ไขความท้าทายด้านมนุษยธรรมที่ภูมิภาคกำลังต้องเผชิญ

แลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์และผลักดันความร่วมมือในการรับมือภัยพิบัติ

การประชุมเอพีครั้งที่ 11 คือกิจกรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 4 ปี โดยมีผู้แทนกว่า 350 คนจากสภากาชาดของทุกประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง-แอฟริกาเหนือ สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและสหประชาชาติกว่า 50 แห่งเข้าร่วม

ภายใต้หัวข้อ “เอเชียแปซิฟิกพร้อมรับภัยพิบัติ” การประชุมเอพีครั้งที่ 11 มีขึ้นในสภาวการณ์ที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง มีความเสี่ยงและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมากกว่าทวีปอื่นๆ ได้มีการอภิปรายหลายสิบครั้งในการประชุม ซึ่งประสบการณ์ที่มีค่า ความรู้ แนวคิดและความคิดริเริ่มต่าง ๆ ได้รับการนำเสนอ ซึ่งช่วยสร้างความหวังให้แก่การเชื่อมโยงและความร่วมมือด้านมนุษยธรรมในภูมิภาค นาง บุ่ยถิหว่า ประธานสภากาชาดเวียดนาม ยืนยันว่า

“ดิฉันคิดว่า ด้วยปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม สหพันธ์สภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ ตลอดจนตัวแทนของสภากาชาดของประเทศต่างๆและขบวนการต่างๆล้วนรับทราบ ชื่นชมและเชื่อมั่นต่อสภากาชาดเวียดนาม เวียดนามได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี และสมควรเป็นองค์กรที่สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียนที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขอุปสรรคเพื่อให้สภากาชาดของประเทศต่างๆร่วมกันหารือและมุ่งสู่การบรรลุความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ แถลงการณ์ร่วมของที่ประชุมฯ ย้ำถึงการเข้าร่วมของรัฐบาล กองกำลังต่างๆในสังคม สถานประกอบการ องค์กร บุคคลเพื่อสร้างแหล่งพลังเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในเชิงรุก”

โดยเฉพาะ ในฟอรั่มเยาวชนสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศย่านเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของประเทศเจ้าภาพเวียดนามในการประชุมครั้งนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้เดินหน้า ความคิดสร้างสรรค์และความพร้อมของเยาวชนจากสภากาชาดของประเทศต่างๆในการรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติในอนาคตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นิมิตหมายของเวียดนามในการประชุมเอพีครั้งที่ 11 - ảnh 2นาง บุ่ยถิหว่า ประธานสภากาชาดเวียดนาม

เวียดนาม - ประเทศที่มากด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมและจิตใจแห่งการช่วยเหลือจุนเจือกัน

 นอกจากผลงานที่ได้บรรลุอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ความสำเร็จของการประชุมเอพีครั้ง 11 ยังช่วยเผยแพร่คุณค่าแห่งความเมตตา เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรของเวียดนามไปสู่ผู้แทนจากต่างประเทศ นาง Fine Tuitupou สภากาชาดหมู่เกาะคุก และนาง Kate Forbes ประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและจัดการความเสี่ยงของสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงความเห็นว่า

“เวียดนามเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมครั้งนี้ดีมาก เราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่ตอนมาถึงสนามบิน นอกจากนั้น ประชาชนเวียดนามก็เป็นมิตร นี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันมาเวียดนาม แต่เวียดนามจะเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดิฉันจะเลือกมาเยือนในครั้งต่อไป”

“การประชุมครั้งนี้น่าประทับใจมาก รายการแสดงศิลปะต่างๆเป็นวิธีการที่ดีเพื่อช่วยให้เรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเวียดนาม โดยเฉพาะ ดิฉันรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นว่า ผู้หญิงหลายคนดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสภากาชาดเวียดนาม เช่นรองประธานสภากาชาดเวียดนามยังเป็นสมาชิกที่กระตือรือร้นของสภากาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศด้วย”

นอกจากนี้ กิจกรรม “พลังที่เข้มแข็งของมนุษยธรรม” ซึ่งจัดขึ้นนอกรอบการประชุมก็มีส่วนร่วมเผยแพร่เกียรติประวัติแห่งความเมตตาของเวียดนาม ซึ่งเป็นการยืนยันว่า ความมีมนุษยธรรมและการช่วยเหลือจุนเจือกันคือเอกลักษณ์และเกียรติประวัติที่ดีงามของประชาชาติเวียดนาม

เมื่อ 25 ปีก่อน สภากาชาดเวียดนามได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอพีครั้งที่ 6  และในปีนี้ ความสำเร็จในการจัดการประชุมเอพีครั้งที่ 11 ก็เป็นการยืนยันว่า เวียดนามพร้อมที่จะมีส่วนร่วมต่อความพยายามร่วมของประชาคมระหว่างประเทศในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ การประชุมเอพีครั้งที่ 11 ในเวียดนามได้ประสบความสำเร็จในการส่งสารคือ ความท้าทายของภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ภูมิภาคกำลังเผชิญนั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่การทำงานร่วมกันจะมีพลังที่เข้มแข็งมากขึ้นในการสร้างภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กลมกลืนและแข็งแกร่งมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด