ร่วมแรงร่วมใจป้องกันโควิด - 19

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมปี 2021 ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ออกคำเรียกร้องให้กองทัพและประชาชนทั้งภายในและต่างประเทศร่วมแรงร่วมใจป้องกันโควิด - 19 จากจิตใจ “ต่อสู้กับโควิด – 19 เหมือนการต่อสู้กับศัตรู” คำเรียกร้องดังกล่าวของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ได้ปลูกระดมให้ทั้งพรรคและประชาชนส่งเสริมเกียรติประวัติการช่วยเหลือจุนเจือกันและความสามัคคีประชาชาติเพื่อสร้างพลังที่เข้มแข็งและความเชื่อมั่น ช่วยให้เวียดนามฝ่าวิกฤตโควิด – 19ได้อย่างเข้มแข็งมั่นคง
ร่วมแรงร่วมใจป้องกันโควิด - 19 - ảnh 1ร่วมแรงร่วมใจป้องกันโควิด - 19 (baonhandan)

การแพร่ระบาดอย่างซับซ้อนของโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบหนักต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ ดังนั้น เพื่อขจัดการแพร่ระบาด ทั้งระบบการเมืองและประชาชนต้องระดมพลังทุกแหล่งและร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ ท่านเหงียนฟู้จ่องได้เรียกร้องว่า " ด้วยจิตใจ “ต่อสู้กับโรคระบาดเหมือนการต่อสู้กับศัตรู” ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆต่อการปกป้องสุขภาพและชีวิตของประชาชน ในนามของผู้นำพรรคและรัฐ ผมขอเรียกร้องให้ทั้งพรรค กองทัพและประชาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศร่วมแรงร่วมใจพยายามมากขึ้น สามัคคีกันมากขึ้น ตั้งใจมากขึ้นเพื่อร่วมมือกับพรรค รัฐบาล ทางการปกครองและหน่วยงานทุกระดับแสวงหามาตรการเพื่อรับมือและขจัดโรคระบาดให้ได้ไม่ปล่อยให้โควิด – 19แพร่ระบาดอย่างรุนแรงภายในประเทศอีก"

ไม่เพียงแต่เป็นการให้กำลังใจต่อประชาชนทุกหมู่เหล่าเท่านั้น หากคำเรียกร้องของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ยังแสดงให้เห็นถึงคำมั่นและความตั้งใจอันแน่วแน่เกี่ยวกับการขจัดโรคระบาดของผู้นำการเมือง ซึ่งคำเรียกร้องนี้ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า "การต่อสู้กับโควิด – 19 เหมือนการต่อสู้กับศัตรู" ได้แสดงให้เห็นถึงความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ของทั้งระบบการเมืองและการปฏิบัติอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดให้เด็ดขาดคุณ เลแทงเวิน ผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ได้ชื่นชมคำเรียกร้องดังกล่าวของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ในการระดมพลังทุกแหล่งจากประชาชนและระบบการเมืองเพื่อเป้าหมายเดียวคือ ขจัดโรคระบาดให้ได้ โดยแสดงความคิดเห็นว่า “ครั้งนี้ ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ ได้ออกคำเรียกร้องในระดับที่สูงขึ้น “การต่อสู้กับโรคระบาดเหมือนการต่อสู้กับศัตรู”ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้นำระบบการเมืองที่จะร่วมมือกับพรรคและประชาชนขจัดโรคระบาดให้ได้ ให้กำลังใจประชาชนทุกหมู่เหล่า แบ่งเบาความเดือดร้อนเพื่อร่วมกันฟันฝ่าความท้าทายดังกล่าว นี่ไม่เพียงแต่เป็นคำเรียกร้องประชาชนทุกหมู่เหล่าภายในประเทศเท่านั้น หากยังเรียกร้องให้ประชาชนเวียดนามที่อาศัยในต่างๆประเทศเข้าร่วมอีกด้วย เพื่อย้ำถึงจิตใจแห่งประชาชาติของคนเวียดนาม

ร่วมแรงร่วมใจป้องกันโควิด - 19 - ảnh 2ตู้เอทีเอ็มแจกข้าวให้แก่ผู้ยากจนในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (VNA)

ในหลายวันที่ผ่านมา ขานรับคำเรียกร้องของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ สำนักงาน หน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการและบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งชาวเวียดนามที่อาศัยในต่างประเทศได้ส่งเสริมเกีรยติประวัติแห่งความสามัคคี การช่วยเหลือจุนเจือกัน การเข้าร่วมภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดทั่วประเทศอย่างเข้มแข็ง นาง ดิงเตวี๊ยดญุง ประธานสหพันธ์สหกรณ์การเกษตรเภสัชภัณฑ์จังหวัดบั๊กก๋านกล่าวว่า “คำเรียกร้องของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯให้ประชาชนทั่วประเทศต่อสู้กับโรคระบาดมีความหมายสำคัญเป็นอย่างมาก ทางสหกรณ์เราได้ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนสิ่งของที่จำเป็นให้แก่ประชาชนในภาคใต้ ซึ่งนอกจากให้การช่วยเหลือด้านสิ่งของวัตถุและจิตใจแล้ว ทางสหกรณ์ฯ ยังมีแผนการขายผลิตภัณฑ์การเกษตรในราคาพิเศษให้แก่ประชาชนในเขตที่เกิดการแพร่ระบาด เรามีรถส่งสินค้าไปยังกรุงฮานอยและซุปเปอร์มาเก็ตต่างๆ เพื่อให้มีสินค้าอย่างเพียงพอ"

ความสามัคคีและการช่วยเหลือจุนเจือกันของประชาชนทั่วประเทศให้แก่ท้องถิ่นที่กำลังเกิดการแพร่ระบาด การบริจาคเงิน สิ่งของที่จำเป็น การแจกอาหารฟรี การที่แพทย์เกษียณอายุราชการ นักศึกษาแพทย์ ทหารและตำรวจ รวมทั้งเยาวชนและอาสาสมัคร...ได้สมัครเข้าร่วมกองกำลังเดินหน้าเพื่อขจัดโควิด-19ในท้องถิ่นที่กำลังเกิดการแพร่ระบาด ถือเป็นการตอบรับที่มีชีวิตชีวา เข้มแข็งและจริงใจต่อคำเรียกร้องดังกล่าวของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ

ก่อนหน้านั้นในการแพร่ระบาดระลอกที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคมปี 2020 ในการขานรับคำเรียกร้องครั้งแรกของท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯ เหงียนฟู้จ่อง กองทัพและประชาชนเวียดนามทั้งภายในและต่างประเทศได้สามัคคีร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติจนสามารถควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ เช่น เซินโลย โรงพยาบาลแบกมายและหะโลย เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ประเทศเวียดนามมีเวลาที่ปลอดภัยหลายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม จากการออกคำเรียกร้องครั้งที่ 2 นี้ พร้อมกับการปฏิบัติมาตรการที่เข้มงวดต่างๆของรัฐบาล กระทรวง ท้องถิ่น รวมไปถึงอาสาสมัครที่อยู่แถวหน้า นี่ถือเป็นการส่งเสริมจิตใจ เป็นการตัดสินใจและคำมั่นอันสูงสุดของทั้งพรรค ประชาชนและกองทัพในการขจัดโรคระบาด เพื่อมีส่วนร่วมต่อความพยายามของมนุษย์เพื่อโลกที่ปลอดภัย โปร่งใส สันติภาพ มิตรภาพ ร่วมมือและเจริญรุ่งเรือง./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด