เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางแห่งสันติภาพของกิจกรรมทางศาสนาระหว่างประเทศ

(VOVWORLD) - ในวันที่ 12 พฤษภาคม เวียดนามจะต้อนรับผู้แทนที่นับถือศาสนาพุทธกว่า 1 พัน 6 ร้อยคน รวมทั้งผู้นำของประเทศต่างๆที่มาเข้าร่วมงานวิสาขาบูชาโลกหรือ Vesak 2019 ซึ่งสี่งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า คารมของคณะกรรมการเสรีภาพด้านศาสนาระหว่างประเทศของสหรัฐที่ถูกระบุในรายงานประจำปีเกี่ยวกับสถานการณ์เสรีภาพทางศาสนาโลก รวมทั้งสถานการณ์เกี่ยวกับศาสนาในเวียดนามเมื่อเร็วๆนี้เป็นการประเมินที่ขาดภาวะวิสัยและขาดความปรารถนาดีต่อเวียดนาม
เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางแห่งสันติภาพของกิจกรรมทางศาสนาระหว่างประเทศ - ảnh 1

เวียดนามเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในด้านศาสนา ในแต่ละระยะของประวัติศาสตร์ ความเชื่อและศาสนาต่างๆได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความผูกพันกับประชาชาติ ประชากรเวียดนามร้อยละ 95 นับถือศาสนาซึ่งในนั้นกว่า 24.3 ล้านคนประกอบศาสนกิจ มีนักบวชและผู้ที่มีสมณศักดิ์เกือบ 5 หมื่น 3 พันคน มีศาสนสถาน 2 หมื่น 8 พันแห่ง และมีงานเทศกาลทางศาสนากว่า 8 พันเทศกาลซึ่งเป็นการพิสูจน์อย่างเด่นชัดว่า สิทธิเสรีภาพด้านศาสนาและความเชื่อในเวียดนามได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง

ทัศนะที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา

นโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของรัฐเวียดนามคือให้ความเคารพและค้ำประกันสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อ ศาสนาและเสรีภาพในการไม่นับถือศาสนาของพลเมือง ซึ่งถูกระบุอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของเวียดนาม ได้รับการปฏิบัติและให้ความเคารพอย่างจริงจัง

เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงระบบกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาให้มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการประกาศใช้กฎหมายความเชื่อและศาสนาปี 2016 ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมกราคมปี 2018 และมติแนะนำการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาในเวลาที่ผ่านมา กฎหมายความเชื่อและศาสนาปี 2016 ระบุว่า “ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาสามารถนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์แสดงออกตามความเชื่อและศาสนาที่ตนนับถือ ประกอบศาสนากิจ เข้าร่วมงานเทศกาล ศึกษาและปฏิบัติตามหลักคำสอนและข้อกำหนดทางศาสนา” ก่อนหน้านั้น รัฐธรรมนูญปี 1992 ยังมีข้อกำหนดว่า “พลเมืองมีสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนา สามารถนับถือหรือไม่นับถือศาสนา ทุกศาสนามีความเสมอภาคตามกฎหมาย ศาสนสถานสามารถของการรับรองได้ตามกฎหมาย ไม่มีใครมีสิทธิ์ละเมิดเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาได้ หรืออ้างความเชื่อและศาสนาเพื่อกระทำผิดกฎหมายหรือมีการกระทำที่ขัดกับนโยบายของรัฐ”

พื้นฐานทางนิตินัยดังกล่าวได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า พรรคและรัฐเวียดนามค้ำประกันและให้ความเคารพเสรีภาพด้านศาสนาและความสามัคคีชนในชาติได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย

เวียดนาม-จุดหมายปลายทางแห่งสันติภาพขององค์การศาสนาระหว่างประเทศ

ในทางเป็นจริง กิจกรรมในวันสำคัญของศาสนาต่างๆในเวียดนามได้ถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและมีผู้นับถือศาสนาเข้าร่วมจำนวนมาก ล่าสุด งานเทศกาลเทศกาลโจลชนัมทเมยของชนเผ่าเขมรเมื่อกลางเดือนเมษายนซึ่งตรงกับเดือน 3 ตามจันทรคติได้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่หลากหลาย เช่นงานเทศกาลฉลองปีใหม่ พิธีสรงน้ำพระและพิธีสวดมนต์ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทางการท้องถิ่น ตลอดจนผู้นำพรรคและรัฐเวียดนาม ส่วนในงานเทศกาลคริต์สมาสของชาวคริสต์ ผู้นำพรรค รัฐ รัฐบาลและแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามก็ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและอวยพรชาวคริสต์ ซึ่งชาวคริสต์ในทั่วประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมงานคริสต์มาสต์อย่างมีความุข

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน องค์กรศาสนาต่างๆในเวียดนามได้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์และความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเข้มแข็ง ซึ่งทำให้ชีวิตด้านความเชื่อและศาสนามีความสมบูรณ์มากขึ้น ในช่วงนี้ งานวิสาขบูชา 2019 ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพได้ทำให้เวียดนามกลายเป็นจุดหมายปลายทางในการประกอบศาสนากิจระหว่างประเทศ ตัวแทนชาวพุทธจาก 112 ประเทศและดินแดน รวมทั้งคณะผู้แทน 570 คณะเกือบ 1 พัน 7 ร้อยคน เช่นรองเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ ประธานาธิบดีเมียนมาร์ นายกรัฐมนตรีเนปาลและประธานวุฒิสภาอินเดียจะเข้าร่วมงานครั้งนี้ อันเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า เวียดนามคือจุดหมายปลายทางแห่งสันติภาพของกิจกรรมทางศาสนาระหว่างประเทศ ก่อนหน้านั้น เวียดนามเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชา 2 ครั้ง คือเมื่อปี 2008 และ 2014 ส่วนในปี 2017 เวียดนามก็เป็นเจ้าภาพจัดพิธีรำรึก 500 ปีการปฏิรูปศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ กิจกรรมด้านศาสนาระหว่างประเทศที่มีขึ้นในเวียดนามได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจของเวียดนามต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

สถานการณ์ที่เป็นจริงดังกล่าวเป็นการพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงชีวิตทางศาสนาที่หลากหลายในเวียดนาม พร้อมทั้งเป็นการยอมรับของประชาคมโลกเกี่ยวกับผลสำเร็จของเวียดนามในการปฏิบัติแนวทางและนโยบายเสรีภาพทางศาสนา ดังนั้น การกล่าวหาว่า เวียดนามละเมิดสิทธิเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาถือเป็นการประเมินที่ขาดภาวะวิสัยซึ่งไม่สามารถทำให้ภาพของเสรีภาพด้านความเชื่อและศาสนาที่มีชีวิตชีวาของเวียดนามเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด