ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2016

(VOVworld) - เวียดนามและไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมปี 1976  ในปี 2016 ทั้ง 2 ประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองครอบรอบ 40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่คึกคักทั้งในด้านการเมือง การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน วัฒนธรรม ศิลปะและเยาวชน
(VOVworld) - เวียดนามและไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมปี 1976  ในปี 2016 ทั้ง 2 ประเทศได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อฉลองครอบรอบ 40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่คึกคักทั้งในด้านการเมือง การค้า เศรษฐกิจ การลงทุน วัฒนธรรม ศิลปะและเยาวชน
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2016 - ảnh 1
นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไทย

สำหรับการพบปะระดับสูงนั้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ในการให้การต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไทยที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนาม นาย เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศได้กล่าวขอบคุณไทยที่สนับสนุนเงิน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเวียดนามแก้ไขผลเสียหายจากปัญหาภัยแล้งและนํ้าทะเลซึมในท้องถิ่นต่างๆ พร้อมทั้งเสนอให้ทั้ง 2 ประเทศกระชับความร่วมมือในการพัฒนา บริหารจัดการและใช้แหล่งนํ้าจากแม่นํ้าโขงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพตามธรรมเนียมปฏิบัติสากลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขงตอนล่าง  ทั้ง 2 ฝ่ายควรปฏิบัติแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม เวียดนาม-ไทยครั้งที่ 3 และแผนการปฏิบัติความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์วาระปี 2014 – 2018
ส่วนพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้ยืนยันว่า รัฐบาลไทยให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์กับ เวียดนาม โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  ส่วนในคํ่าวันเดียวกัน พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรและนาย หวูดึ๊กดาม รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เข้าร่วมรายการศิลปะของศิลปินไทยในกรอบกิจกรรมงานวันวัฒนธรรมไทยในเวียดนามในระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอยและจังหวัดกว๋างนิง ทางภาคเหนือเวียดนาม  ก่อนหน้านั้น ในช่วงบ่าย ได้มีการจัดพิธีเปิดงานแสดงวัฒนธรรมและศิลปะไทยเป็นเวลา 4 วัน
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2016 - ảnh 2
ท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับนาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย
ในการให้การต้อนรับนาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ท่านเหงียนซวนฟุ๊ก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ยืนยันถึงนโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามคือมี ความประสงค์พัฒนาความสัมพันธ์ในทุกด้านกับประเทศไทย สำหรับความร่วมมือด้านการค้า เพื่อที่บรรลุเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนขึ้นเป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020 ท่านเหงียนซวนฟุ๊กได้เสนอให้ทั้ง 2 ฝ่ายควรมีมาตรการต่างๆที่เป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติแผนปฏิบัติการความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างเวียดนาม กับไทยระยะปี 2015-2020 นอกจากนี้ ควรปฏิบัติข้อตกลงความร่วมมือทวิภาคีด้านกลาโหมระหว่างกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเวียดนามกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทย ลงนามในข้อตกลงการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผลักดันการใช้โทรศัพท์สายด่วนระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในทะเล รวมทั้งปัญหาชาวประมงและเรือประมงได้อย่างทันท่วงทีและผลักดันการปฏิบัติข้อตกลงความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง 2 ประเทศโดยเร็ว
ส่วนนาย ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยได้เผยว่า ทางการไทยจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้น รวมทั้งเสนอให้ทั้ง 2 ประเทศควรร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการส่งออกข้าว รวมทั้งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและแรงงาน โอกาสนี้ นาย ดอน ปรมัตถ์วินัย ได้มอบจดหมายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยที่เชิญนายกรัฐมนตรี เหงว๊ยนซวนฟุกไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
บ่ายวันที่ 8 กรกฎาคม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนาย เจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานบริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียล หรือ TCC ของไทย โดยได้เรียกร้องให้ทางบริษัทฯนำสินค้าการเกษตรและสัตว์น้ำของเวียดนามไปจำหน่าย ตามซูเปอร์มาเก็ตต่างๆของ TCC ทั้งในเวียดนาม ไทยและภูมิภาค ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นาย จิ่งดิ่งหยุง รองนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทเอสซีจีของไทย
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ณ กรุงเทพฯ ได้มีการจัดการสัมมนานานาชาติเกี่ยวกับการขยายความสัมพันธ์เวียดนาม-ไทย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความมั่นคงภูมิภาค ในการสัมมนา บรรดาผู้แทนได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ำโขง จุดยืนของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออกหลังจากศาลอนุญาโตตุลาการในกรุงเฮก ออกคำวินิจฉัย การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาเขื่อนผลิตไฟฟ้าในแม่น้ำโขงตอนบนที่ ส่งผลกระทบต่อเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ศักยภาพของแนวเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตกในแนวเศรษฐกิจภาคใต้.
ในกรอบการเยือนเวียดนามในระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม คณะผู้แทนสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือซีทีเจนำโดยนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้ประชุมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์เวียดนาม โดยในกรอบความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศ ฝ่ายไทยได้ประสบความสำเร็จในการเปิดสอนภาษาเวียดนามและภาษาไทย 2 ครั้งให้แก่นักหนังสือพิมพ์ของทั้ง 2 ประเทศ
ประมวลความสัมพันธ์ระหว่างวน.กับไทยประจำเดือนกรกฎาคมปี 2016 - ảnh 3
“สัปดาห์ประชาสัมพันธ์สินค้าเวียดนามในประเทศไทย”

“สัปดาห์ประชาสัมพันธ์สินค้าเวียดนามในประเทศไทย” ได้มีขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้า Central World ในกรุงเทพฯในระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม ในงานได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของสถานประกอบการชั้นนำของเวียดนาม เช่นเครื่องเฟอร์นิเจอร์ เครื่องเซรามิกและ เบียร์ไซง่อน เป็นต้น นี่คือครั้งแรกที่สัปดาห์สินค้าเวียดนามถูกจัดขึ้น ใน ประเทศไทยและเป็นครั้งที่ 12 ที่จัดขึ้นในต่างประเทศ  ส่วนที่เวียดนาม ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม ได้มีการจัดงานแสดงสินค้าไทยปี 2016 ณ นครเกิ่นเทอ โดยมีการออกบูธกว่า 126 บูธที่แนะนำสินค้าที่มีคุณภาพสูงของไทย เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร ปุ๋ย ชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ เครื่องดื่ม และบริการการท่องเที่ยว เป็นต้น
สำหรับข่าวปิดท้ายรายการของเราวันนี้คือข่าวเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเวียดนาม-ไทยครั้งที่ 8 ปี 2016 ใระหว่างวันที่ 12 – 22 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอยและจังหวัดต่างๆในภาคเหนือเวียดนาม โดยนักศึกษาเวียดนามและไทย รวม 24 คนได้มีโอกาสศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรมของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งไปเยือนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของเวียดนาม ตลอดจนกิจกรรมโฮมสเตย์ที่ฟาร์มเกษตรในอำเภอบาหวี่ของกรุงฮานอยและเยือนโรงงานของบริษัทซีพีในจังหวัดหายเยือง.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด