Quốc hội công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội

(VOV5) - Quốc hội công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Quốc hội công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội - ảnh 1
Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hồ Đức Phớc được đề cử giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước


Chiều nay, với với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Với đa

số phiếu tán thành Quốc Hội đã bầu ông Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 13; bầu bà Lê Thị Nga, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa 13; bầu ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khóa 13; bầu ông Võ Trọng Việt, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa 13; bầu bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa 13; bầu bà Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ủy ban
Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa 13. Với 417/485 số đại biểu tán thành, Quốc hội bầu ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân  tỉnh Nghệ An, giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.
Tiếp đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu các chức danh này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội tặng hoa, chúc mừng Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước.


Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác