Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm đại sứ

(VOV5) - Chiều 27/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định bổ nhiệm cho 16 đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại nước ngoài. Chủ tịch nước nhấn mạnh nhiệm kỳ Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2015 - 2018 là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển của đất nước.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm đại sứ - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ (Ảnh: Hoàng Dũng)Các đại sứ cần nghiên cứu, nắm chắc tinh thần về những yêu cầu, nhiệm vụ, phương hướng phát triển của đất nước trong tình hình mới; bám sát những nội dung của Đại hội Đảng sắp tới để triển khai cụ thể trên lĩnh vực đối ngoại. Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ cần hết sức chủ động, sáng tạo trong tình hình mới, tận dụng mọi cơ hội,  tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trên Biển Đông sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, Ngoại giao cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với quốc phòng và an ninh nhằm tăng cường xây dựng lòng tin, phòng ngừa và cảnh báo xung đột; kiên trì giải pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực; kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế.

 

Cùng với tăng cường về chính trị an ninh, Chủ tịch nước yêu cầu các đại sứ cần làm tốt ngoại giao kinh tế. 5 năm tới, Việt Nam sẽ thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và của thành viên WTO, hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, tham gia các hiệp định thương mại tự do. Do đó cán bộ ngoại giao cần tích cực nghiên cứu, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy Cộng đồng ASEAN sau 2015, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề của khu vực, chuẩn bị và thực hiện tốt Năm Chủ tịch APEC 2017 của Việt Nam, đồng thời chú trọng công tác bảo hộ công dân với phương châm mỗi Cơ quan đại diện là “ngôi nhà chung”, là chỗ dựa cho kiều bào, doanh nghiệp và người dân Việt Nam ở nước ngoài.

 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác