Giải pháp để Đoàn TNCSHCM tham gia hiệu quả vào công tác dân vận trong thời gian tới

(VOV5) - Đoàn Thanh niên cần có những đánh giá về việc sử dụng lực lượng trí thức trẻ...

Chiều 11/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm Đánh giá kết quả 5 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới".

Giải pháp để Đoàn TNCSHCM tham gia hiệu quả vào công tác dân vận trong thời gian tới - ảnh 1 Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCSHCM Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu, các chuyên gia tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến nhằm đánh giá về vị trí, vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay; về kết quả tham gia công tác dân vận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thời gian qua; cũng như đề xuất các giải pháp để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Các ý kiến cho rằng: Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Công tác vận động thanh niên cần được tiến hành trên các quan điểm chỉ đạo đối với công tác dân vận của Đảng, qua đó nhận thức rõ động lực thúc đẩy của phong trào thanh niên là đáp ứng thiết thực lợi ích của thanh niên; kết hợp hài hòa, thống nhất quyền lợi, nghĩa vụ của thanh niên. 

Các ý kiến nhấn mạnh: Đoàn Thanh niên cần có những đánh giá về việc sử dụng lực lượng trí thức trẻ, nếu sử dụng tốt trí thức trẻ thì tổ chức Đoàn, Hội mạnh hơn. Bởi trí thức trẻ là những người có trí tuệ, nắm bắt nhanh cái mới, thích mạo hiểu, có nhiều sáng tạo và tích hợp được đầy đủ các yếu tố của thời đại mới sẽ đáp ứng tốt yêu cầu đang đặt ra. Theo đó, các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên phải quan tâm đến những lợi ích chính đáng của thanh niên hiện giới trẻ đang quan tâm, như: có việc làm, học tập, giải trí ...

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác