Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(VOV5)- Tổng Bí thư đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy nghiên cứu sâu sắc, và triển khai tốt quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự.


Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra hôm nay (28/05), tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa. Hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII   - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị


Trong bản phương hướng công tác nhân sự và Quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình bày tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nhấn mạnh tình hình thế giới và trong nước hiện nay đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ, năng lực và uy tín để tập hợp đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng CSVN đề ra. 


Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc chuẩn bị công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII có ý nghĩa quan trọng và là vấn đề có tính quyết định đến đường lối phát triển của đất nước. Đặc biệt, công tác nhân sự là vấn đề được các vị lão thành cách mạng, các tầng lớp nhân dân quan tâm. Về yêu cầu và triển khai phương hướng công tác nhân sự trong thời gian tới, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp phải thực sự là những hạt nhân lãnh đạo, chắc chắn, xứng đáng, nhất là trong tình hình kinh tế - xã hội đất nước gặp nhiều khó khăn, tình hình biển Đông đang có diễn biến phức tạp, đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mỗi cấp ủy địa phương, Ban Chấp hành Trung ương phải thực sự là một tập thể đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh, muốn vậy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dày công chuẩn bị, làm tốt công tác nhân sự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng CSVN. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Cần quán triệt triển khai ở dưới phải nhấn mạnh cao độ tinh thần trách nhiệm, nắm vững nguyên tắc. Tinh thần của những người Cộng sản là đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên hết, trước hết, không vì cá nhân, lợi ích cục bộ, phải trong sáng, công tâm, khách quan. Xây dựng cơ quan lãnh đạo cao nhất ở các cấp và đặc biệt là ở Trung ương phải thực sự trong sạch vững mạnh, là một tập thể đoàn kết thống nhất cao, đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực, quan hệ tốt với dân, không tham nhũng tiêu cực, không vướng vào lợi ích nhóm.”Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác