Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia- Lào- Việt Nam

(VOV5) - Hội nghị nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước Campuchia- Lào- Việt Nam.

Trong 2 ngày 25/6 và 26/6, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia- Lào- Việt Nam. Nội dung chính của Hội nghị là Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội đồng Quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia giai đoạn 2013 -2016; Thảo luận, thống nhất phương hướng, nội dung hợp tác giai đoạn 2017 – 2020; và Ký bản Ghi nhớ chương trình hợp tác giai đoạn 2017 – 2020.

Hội nghị nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân ba nước Campuchia- Lào- Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ 3 nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa ba nước để có trách nhiệm gìn giữ, vun đắp hơn nữa trong thời gian tới. Đồng thời, góp phần thiết thực vào các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hợp tác hữu nghị Việt Nam – Lào; kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác