Hội nghị Tư pháp Việt Lào mở rộng lần thứ 4

(VOV5) - Việt Nam và Lào phấn đấu giải quyết cơ bản vấn đề di dân tự do và kết hôn không giá thú trong năm 2019

Ngày 3/7 tại thủ đô Vientiane, diễn ra Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam –Lào mở rộng lần thứ tư với chủ đề “Đẩy mạnh hợp tác tư pháp địa phương Việt Nam – Lào nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân vùng biên”. 

Hội nghị nhất trí trong thời gian tới, hai bên triển khai thực hiện các hoạt động sau: Bộ Tư pháp hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để tăng cường chỉ đạo các cơ quan tư pháp địa phương thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong khu vực biên giới ký ngày 8/7/2013 được gia hạn hiệu lực đến ngày 14/11/2019; Bộ Tư pháp hai nước phối hợp đề xuất lộ trình sửa đổi, bổ sung hiệp định để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, thực hiện hiệu quả hơn công tác tương trợ tư pháp về thi hành án dân sự giữa các cơ quan thi hành án dân sự tại 10 cặp tỉnh giáp biên. 

Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam – Lào mở rộng lần thứ năm tại Việt Nam vào năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác