Hội thảo Lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

(VOV5) - Dự Hội thảo, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn. 

 “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc” là chủ đề Hội thảo Lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra sáng nay (6/7), tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự Hội thảo, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Hoàng Khôn Minh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhìn nhận một cách khái quát chặng đường hơn 30 năm đổi mới của Việt Nam, từ những định hướng quan trọng về đường lối, chính sách đến những mục tiêu trọng tâm cần thực hiện. Ông Võ Văn Thưởng nêu rõ:  “Qua mấy chục năm đổi mới ở Việt Nam cũng như cải cách mở cửa ở Trung Quốc, hai nước đều đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Giờ đây hai nước đều bước vào giai đoạn phát triển mới; đồng thời bối cảnh quốc tế và khu vực cũng đã có những thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng. Việc nhìn nhận sâu sắc chặng đường đã đi qua, rút ra những bài học thiết thực cho giai đoạn phát triển mới là cần thiết và hữu ích.”

Hội thảo Lý luận lần thứ 14 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc  - ảnh 1  Hội thảo Lý luận lần thứ 14 có chủ đề “Thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam và cải cách mở cửa của Trung Quốc”. - Ảnh: VOV

Ông Hoàng Khôn Minh, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Trung Quốc, nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm, cả về lý luận và thực tiễn trong quá trình thực hiện cải cách mở cửa, đặc biệt là những nhận thức mang tính quy luật trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thực hiện phát triển phồn vinh ở Trung Quốc.

Tại các phiên thảo luận của Hội thảo, đại biểu hai bên đi sâu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của hai Đảng về các vấn đề trong quá trình thực hiện đổi mới ở Việt Nam và cải cách mở cửa ở Trung Quốc. Qua đó học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm, cách làm hay của nhau để vận dụng một cách hiệu quả vào tình hình thực tế của mỗi nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác