Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, tuân thủ pháp luật

(VOV5) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng và thực chất hơn nữa

Ngày 9/11, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh” và tổng kết 5 năm hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Thìn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng và thực chất hơn nữa; đồng thời tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên rà soát, cập nhật, hệ thống hóa các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác