Quốc hội thảo luận Luật Chứng khoán (sửa đổi)

(VOV5) - Các ý kiến cho rằng cần tăng cường huy động từ thị trường chứng khoán để bảo đảm an toàn cho thị trường tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn của nền sản xuất.
Quốc hội thảo luận Luật Chứng khoán (sửa đổi) - ảnh 1

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, chiều 13/6, thảo luận vào dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) vẫn còn nhiều ý kiến đại biểu khác nhau về việc có tách Uỷ ban Chứng khoán ra khỏi Bộ Tài chính, chuyển sang đơn vị độc lập trực thuộc Chính phủ. Các đại biểu cũng đề nghị: cần tăng trách nhiệm, tính chính xác của các báo cáo kiểm toán độc lập, minh bạch hoạt động của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và có cơ quan kiểm soát quá trình thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Các ý kiến cũng cho rằng cần tăng cường huy động từ thị trường chứng khoán để bảo đảm an toàn cho thị trường tài chính, đáp ứng nhu cầu vốn của nền sản xuất.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Lệ Thủy, đoàn Bến Tre,  Ủy ban chứng khoán Nhà nước nên tách ra để độc lập, trực thuộc Chính phủ, nâng cao hiệu quả quản lý của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, phù hợp với kinh nghiệm và thông lệ quốc tế: "Sau hơn 10 năm triển khai Luật tăng cả số công ty niêm yết và số vốn huy động cho thấy thị trường chứng khoán đã ổ định, quy mô thị trường chứng khoán đã đủ lớn để ra riêng. Trong tương lai khi hệ thống pháp luật và chứng khoán đầy đủ hơn thì quy mô vốn còn lớn hơn nữa. Do đó, đã đến lúc phải tách chức năng quản lý nhà nước về tài chính ra khỏi các tổ chức dịch vụ, tổ chức trung gian tài chính để đạt mục tiêu, sứ mệnh của thị trường chứng khoán là kênh quyết định huy động vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế, không chỉ dừng lại ở mức 71,6% GDP như hiện nay".

Các đại biểu cũng đề nghị cần tăng trách nhiệm, tính chính xác của các báo cáo kiểm toán độc lập, minh bạch hoạt động của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và có cơ quan kiểm soát quá trình thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Hiện nay phát triển thị trường chứng khoán cần phải gắn liền với điều hành chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện mô hình Ủy ban Chứng khoán thuộc Bộ Tài chính như quy định hiện nay là tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và cũng phù hợp với khuyến nghị của Hiệp hội chứng khoán quốc tế về tính độc lập trong thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết, thông qua Luật Kiến trúc. Luật Kiến trúc quy định về quản lý kiến trúc, hành nghề kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động kiến trúc. Đáng chú ý, Luật quy định: Bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc bao gồm đặc điểm, tính chất tiêu biểu, dấu ấn đặc trưng về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật; thuần phong mỹ tục các dân tộc; kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng, được thể hiện trong các công trình kiến trúc, tạo nên một phong cách riêng của kiến trúc Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác