Thủ tướng chủ trì Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển bền vững ĐBSCL

(VOV5) -Thủ tướng cho rằng cần thực hiện phương châm “Chính phủ thúc đẩy – doanh nghiệp hành động – người dân hưởng ứng” để triển khai hiệu quả Nghị quyết 120.

Ngày 18/06, tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (Nghị quyết 120).

Hội nghị bàn 3 vấn đề trọng tâm đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, gồm: đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn, vướng mắc; xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong thời gian tới; đề xuất các giải pháp để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển bền vững ĐBSCL - ảnh 1

Ghi nhận ý kiến các chuyên gia tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần nhấn mạnh đến nhận thức và vai trò của doanh nghiệp của người dân và doanh nghiệp; thực hiện phương châm “Chính phủ thúc đẩy – doanh nghiệp hành động – người dân hưởng ứng” để triển khai hiệu quả Nghị quyết 120.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh đang đóng góp 60% GDP cả nước, và giữa 2 vùng này có mối liên hệ mật thiết, không thể tách rời. Do đó, Thủ tướng chỉ rõ đầu tư cho đồng bằng sông Cửu Long chính là đầu tư cho vùng Thành phố Hồ Chí Minh.

Về nguồn vốn, cần xây dựng cơ chế tài chính riêng cho vùng thông qua huy động nguồn lực ngoài nước, ODA và hoàn thiện các thể chế về môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư tư nhân. Quyết tâm xây dựng chương trình trọng điểm quốc gia cho vùng đồng bằng sông Cửu Long để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới theo hướng nghiên cứu xây dựng cơ chế ưu tiên phân bổ nguồn lực giai đoạn 2021 – 2025 cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, theo đó, nghiên cứu đa dạng hóa nguồn lực với cam kết một khoản vốn khoảng 2 tỷ USD tăng thêm so với giai đoạn 2016 – 2020 và dành riêng cho vùng đồng bằng sông Cửu Long để đầu tư các dự án mang tính liên vùng.” Thủ tướng nói,

 Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết một số vấn đề như tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhất lực chất lượng cao, bố trí lại đất đai hợp lý để phát triển vùng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác