Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

(VOV5) -Đại hội cũng là dịp tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019 và Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Mục đích của Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. 

Đại hội cũng là dịp tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ 2009 - 2019; đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2009-2019; từ đó rút ra kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện chính sách dân tộc giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Các đại biểu tham gia Đại hội phải tiêu biểu, đại diện cho 53 dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ Đại hội các cấp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác