Việt Nam là đất nước duy nhất trên thế giới được các đảng phái ở Ấn Độ ủng hộ trong mọi mặt

(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam cho rằng, Việt Nam là đất nước duy nhất trên thế giới, được các đảng phái ở Ấn Độ ủng hộ trong mọi mặt.

Việt Nam là đất nước duy nhất trên thế giới được các đảng phái ở Ấn Độ ủng hộ trong mọi mặt - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tại buổi tiếp


Tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Geetesh Sharma sáng 10/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận những đóng góp của Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Geetesh Sharma trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Ấn Độ và Việt Nam phát triển sâu rộng và hiệu quả; thúc đẩy giao lưu nhân và giao lưu văn hóa Ấn Độ - Việt Nam. Trong hơn 40 năm qua, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Geetesh Sharma viết và dịch nhiều sách, báo bằng tiếng Hindi, Ben-gan-li nhằm giới thiệu đến công chúng Ấn Độ về Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ cùng nhiều bài viết tại các hội thảo trong nước và quốc tế quảng bá về Việt Nam như việc đưa sáng kiến dịch và xuất bản hai tuyển tập thơ của Việt Nam ra tiếng Hindi và Ben-gan-li... 


Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam Geetesh Sharma cho rằng: Việt Nam là đất nước duy nhất trên thế giới, các phái ở Ấn Độ đều rất ủng hộ Việt Nam trong mọi mặt và mong hai nước đẩy mạnh giao lưu nhân dân để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa hai nước.


Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc tiếp ông Sudhakar Reddy, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ (CPI). 


Việt Nam là đất nước duy nhất trên thế giới được các đảng phái ở Ấn Độ ủng hộ trong mọi mặt - ảnh 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm cùng Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định Việt Nam kiên định với mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước giàu mạnh trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn theo dõi sát sao và ủng bộ những bước đi của các đảng Cộng sản anh em trên thế giới, trong đó có đảng Cộng sản Ấn Độ và Đảng cộng sản Ấn Độ Mác-xit.


Tổng Bí thư đảng Cộng sản Ấn Độ Sudhakar Reddy Khẳng định, đảng Cộng sản Ấn Độ luôn ủng hộ và theo dõi sát sự phát triển của Việt Nam. Tổng Bí thư Cộng sản Ấn Độ cũng bày tỏ vui mừng khi Chính phủ Ấn Độ tiếp tục thực hiện chính sách nhất quán trong củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác chặt chẽ giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác