Báo Đức ca ngợi thành tựu bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam

(VOV5) -  Nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập, trong số báo đặc biệt ra ngày 23 -24/4, báo Neues Deutschland (Nước Đức mới) dành một bài khổ lớn ở trang 4 để nói về những thành quả của công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước của Việt Nam, cùng những kỷ niệm mà tờ báo này trải qua trong 70 năm qua về đề tài Việt Nam.

Báo Đức ca ngợi thành tựu bảo vệ và phát triển đất nước của Việt Nam - ảnh 1
Bài viết về Việt Nam đăng trên báo Nước Đức mới.


Trong bài viết, nhà báo Detlef Pries nhắc lại một sự kiện quan trọng diễn ra ở Việt Nam 70 năm về trước. Đó là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Cuộc bầu cử là sự kiện có ý nghĩa lịch sử không chỉ đối với Việt Nam mà còn với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi lúc bấy giờ. Tác giả cũng đánh giá chính sách Đổi mới được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện từ năm 1986 đã tạo ra những thành quả to lớn khi hàng triệu người đã thoát khỏi đói nghèo, đất nước mở cửa hội nhập với thế giới. Cuối bài viết, nhà báo Detlef Pries một lần nữa khẳng định đối với cả một thế hệ thanh niên Đức những năm 1960-1970, nói đến Việt Nam là nói đến một dấu ấn đặc biệt. Tác giả nhận định những thành quả bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam có công lao đặc biệt to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt những nền móng đầu tiên cho nước Việt Nam như ngày hôm nay.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác