Chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics (LPI) của Việt Nam năm 2018 tăng 25 bậc so với năm 2016

 
Chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics (LPI) của Việt Nam năm 2018 tăng 25 bậc so với năm 2016 - ảnh 1

Theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng thế giới (WB), chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics (LPI) của Việt Nam năm 2018 đã tăng 25 bậc so với năm 2016, xếp hạng 39/160 quốc gia được khảo sát.

Kết quả này khẳng định quyết tâm cải thiện về chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics của nước ta trong đó có những đóng góp của ngành giao thông vận tải. Theo ông Nguyễn Văn Công, thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trong những năm qua, ngành giao thông vận tải đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, kết nối các phương thức vận tải để giảm chi phí vận tải.

Phản hồi

Các tin/bài khác