Đoàn chuyên gia quốc tế về lĩnh vực năng lượng thăm Việt Nam

(VOV5) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm việc với Đoàn chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.

Buổi làm việc nhằm trao đổi và nghe báo cáo kết quả ban đầu của nghiên cứu do Công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey&Co. thực hiện đánh giá tổng quát về ngành năng lượng Việt Nam, bài học phát triển năng lượng bền vững của một số nền kinh tế trên thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam. 

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hợp tác của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tổ chức. Ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao chất lượng và tính toàn diện của báo cáo, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng. 

Ngày 24/4, tại Hà Nội, kết quả chi tiết báo cáo này sẽ được công bố và tham vấn ý kiến rộng rãi tại Tọa đàm do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện báo cáo.

Phản hồi

Các tin/bài khác