Tập trung xây dựng Đề án Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia

(VOV5) - Cục Viễn thám quốc gia cần tích cực làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm tập trung xây dựng Đề án 

Việc phát triển công nghệ viễn thám phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và ngành tài nguyên môi trường nói riêng là rất quan trọng, Cục Viễn thám quốc gia cần tích cực làm việc với các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị trong Bộ Tài nguyên và Môi trường để sớm tập trung xây dựng Đề án Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về việc thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 diễn ra sáng 9/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh: Cục Viễn thám quốc gia cần mời các đơn vị chức năng liên quan tham gia thực hiện Đề án nhằm đảm bảo các nội dung đưa ra thiết thực, đáp ứng đòi hỏi của sự phát triển kinh tế-xã hội - môi trường và công nghệ viễn thám. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về công nghệ viễn thám và nghiên cứu hình thành cơ sở dữ liệu chung trong hoạt động viễn thám.            

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác