Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo

(VOV5) - Nếu quá thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà anh Đoàn Phi Dũng không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho anh Đoàn Phi Dũng, sinh năm: 1986, quốc tịch: Việt Nam, hộ chiếu số: C82115, địa chỉ cư trú cuối cùng: Shizuokaken Hamamatsushi Aoinishi 2 Chome 21-1-204 Shiei Danchi C3, Japan được biết: Tại bản án Hôn nhân Gia đình số 44/2017/HNGĐ-ST ngày 30 tháng 8 năm 2017 đã tuyên xử:

1. Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu của chị Phạm Thị Hiệp xin được ly hôn anh Đoàn Phi Dũng.

2. Về án phí:

Chị Phạm Thị Hiệp phải chịu án phí dân sự sơ thẩm về ly hôn, đã nộp đủ theo biên lai thu tiền số 004818 ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định.

3. Về chi phí tố tụng:

Chị Phạm Thị Hiệp tự nguyện chịu chi phí thông báo trên Hệ phát thanh Đối ngoại Quốc gia, đã nộp đủ theo phiếu thu số 47/2017/DV ngày 24 tháng 7 năm 2017 của Hệ phát thanh Đối ngoại Quốc gia.

4. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án:

4.1. Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

4.2. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

5. Về quyền kháng cáo: Chị Phạm Thị Hiệp có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Đoàn Phi Dũng được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Nếu quá thời hạn 01 tháng kể từ ngày đăng tin thông báo mà anh Đoàn Phi Dũng không kháng cáo thì bản án sẽ có hiệu lực pháp luật.

Phản hồi

Các tin/bài khác