Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau thông báo cho ông Đinh Văn Sơn ở Pháp

(VOV5) - Về việc yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà” giữa nguyên đơn là bà Đinh Tuyết Hương với bị đơn ông Đinh Văn Sản bà Nguyễn Thị Cúc.

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho ông Đinh Văn Sơn, sinh năm: 1972, quốc tịch: Việt Nam, địa chỉ số 33 Rue Monblanc Rillieux Pape France được biết Tòa án đang giải quyết vụ án “về việc yêu cầu hủy hợp đồng mua bán nhà” giữa nguyên đơn là bà Đinh Tuyết Hương với bị đơn ông Đinh Văn Sản bà Nguyễn Thị Cúc, cùng địa chỉ số 136, Huỳnh Thúc Kháng, khóm 7, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau biết:

Tòa án sẽ tiến hành mở:

- Phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải:

+ Lần 1: 07 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 02 năm 2019;

+ Lần 2: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 02 năm 2019;

- Phiên tòa xét xử sơ thẩm:

+ Lần 1: 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2019;

+ Lần 2: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2019;

Tại địa chỉ: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau; Địa chỉ: Số 116, đường Phan Ngọc Hiển, Khóm 6, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Việt Nam).

Đề nghị ông Đinh Văn Sơn có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên. Trường hợp ông Đinh Văn Sơn vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác