Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo cho ông Phạm Hồng Thái

(VOV5) - về việc ly hôn với chị Trần Thị Diệu Hiền

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho ông Phạm Hồng Thái, quốc tịch: Hoa Kỳ, địa chỉ cư trú cuối cùng: Số 597, Hop Kins St, Buffalo, NY 14220, Hoa Kỳ được biết: Tại Bản án Hôn nhân gia đình số 50/2017/HNGĐ-ST ngày 18 tháng 10 năm 2017 đã tuyên xử:

1. Về hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu của chị Trần Thị Diệu Hiền; chị Trần Thị Diệu Hiền được ly hôn với ông Phạm Hồng Thái.

2. Về án phí: Chị Trần Thị Diệu Hiền phải chịu án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm, đã nộp theo Biên lai số 13232 ngày 20/11/2014 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp.

3. Về quyền kháng cáo:

- Chị Trần Thị Diệu Hiền được quyền kháng cáo bản án này lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Ông Phạm Hồng Thái được quyền kháng cáo bản án này lên Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày tuyên án.

Phản hồi

Các tin/bài khác