Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho ông Nguyễn Hữu Huy

(VOV5) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình thông báo cho bị đơn ông Nguyễn Hữu Huy được biết về thời gian và địa điểm mở phiên tòa giải quyết việc ly hôn

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho bị đơn ông Nguyễn Hữu Huy, nơi ĐKNKTT trước khi xuất cảnh: Tiểu khu 1, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, nơi cư trú cuối cùng:  Brunow 21 Berlin 13507 Germany (Cộng hòa liên bang Đức) được biết về thời gian và địa điểm mở phiên tòa giải quyết việc ly hôn, giữa nguyên đơn: Bà Bùi Thị Nam, nơi ĐKNKTT: Tiểu khu 1, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, hiện trú tại: Tiểu khu Diêm Bắc 2, Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình với bị đơn ông Nguyễn Hữu Huy, nơi ĐKNKTT trước khi xuất cảnh: Tiểu khu 1, Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình, nơi cư trú cuối cùng: Brunow 21 Berlin 13507 Germany (Cộng hòa liên bang Đức) như sau:

Thời gian mở phiên tòa: 08 giờ ngày 02/01/2018 (nếu phiên tòa hoãn, phiên tòa lần thứ hai sẽ được mở lại vào lúc 02/02/2018);

Địa điểm mở phiên tòa: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, đường Trần Quang Khải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Đề nghị ông Nguyễn Hữu Huy có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên tòa. Trường hợp ông Nguyễn Hữu Huy vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

Các tin/bài khác