TTAND Trà Vinh thông báo cho anh Giang Son M

(VOV5) -Trường hợp anh Giang Son M vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông báo cho anh Giang Son M, sinh năm 1972, quốc tịch Hoa Kỳ, địa chỉ cư trú cuối cùng 14 Brown Ave – 11 A Kingston NY 12401 USA được biết.

Đối với vụ án  vừa nêu, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2018, mở lại phiên hòa giải vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2018.

Mở phiên tòa xét xử vụ án vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 5 năm 2018, nếu anh Giang Son M vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất thì Tòa án sẽ mở phiên tòa lần thứ hai vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, địa chỉ số 197 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Đề nghị anh Giang Son M có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia phiên tòa. Trường hợp anh Giang Son M vắng mặt, Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác