Xây dựng chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

(VOV5) - Sáng nay, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.


Xây dựng chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 - ảnh 1
Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh phát biểu tại Hội thảo
 


Sáng nay, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Phát biểu tại hội thảo, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho rằng Dự thảo “Xây dựng chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035” được xây dựng với lộ trình cụ thể, từng bước vững chắc, phù hợp với quá trình đổi mới hệ thống chính trị, cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước phòng, chống tham nhũng và hội nhập quốc tế: Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo với 4 mục, theo đó, quan điểm xây dựng chiến lược được quán triệt theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng cơ quan thanh tra theo cấp hành chính chuyển mạnh sang thực hiện đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các hiện tượng tiêu cực khác trong bộ máy nhà nước; thanh tra các ngành lĩnh vực.


Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 cần đặt trong bối cảnh phát triển chung của đất nước, bên cạnh đó, xem xét, đánh giá mối quan hệ giữa ngành thanh tra với những ngành liên quan, để xác định được mô hình cũng như phương thức hoạt động phù hợp.

 Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác