Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tăng cường phối hợp công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn

(VOV5) - Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào đã có buổi làm việc về công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi những kinh nghiệm, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đang thực hiện, đồng thời thống nhất đề xuất những nội dung cụ thể trong công tác phối hợp, hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai Bộ trong thời gian tiếp theo.

Trên cơ sở quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn của hai Bộ; duy trì tốt các hoạt động  hợp tác, phối hợp như: Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của hai Bộ; giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao giữa đoàn viên, hội viên Công an Việt Nam và đoàn viên, hội viên Bộ An ninh Lào; tổ chức các hoạt động tình nguyện quốc tế, góp phần cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Lào, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia…

Phản hồi

Các tin/bài khác