Đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

(VOV5) - Để đầu tư hiệu quả trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu cần phải đa dạng hóa nguồn lực, vận động tài trợ quốc tế.

Đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam - ảnh 1
Quang cảnh buổi Hội thảo


“Tài chính và chuyển giao công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam” là chủ đề hội thảo do Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường, Hội nước sạch và môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 29/10 ở Hà Nội. 

Hàng năm, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu tại Việt Nam khoảng từ 3 - 6% GDP. Đến năm 2020, hàng năm chi phí cho các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam là 4,7 tỷ USD.

Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu là yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển bền vững. Để đầu tư hiệu quả trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu cần phải đa dạng hóa nguồn lực, vận động tài trợ quốc tế. Đối với vấn đề áp dụng công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, các ý kiến tại hội thảo cho rằng Việt Nam cần phải tăng cường học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Đi liền với chuyển giao công nghệ là quá trình tiếp nhận kinh nghiệm quản lý tiên tiến trên thế giới và đào tạo đội ngũ lao động có trình đội cao, có khả năng sử dụng thành thạo các công nghệ hiện đại.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác