Gần 7 tỷ đồng bảo tồn khu vực Trung Trường Sơn

(VOV5) -  Dự án có tổng vốn đầu tư là gần 7 tỷ đồng do Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF- Việt Nam) tài trợ. 

Tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức tiếp nhận và triển khai dự án viện trợ không hoàn lại "Tăng cường vai trò của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo tồn ở khu vực Trung Trường Sơn".

Tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai dự án tại vùng đệm Vườn quốc gia Bạch Mã và khu bảo tồn Sao La trên địa bàn huyện Nam Đông và huyện A Lưới, trong thời gian từ nay đến năm 2022. 

Các hoạt động chính của dự án gồm: Tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương; hỗ trợ nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội trong việc góp ý xây dựng chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên; hỗ trợ nâng cao năng lực của cộng đồng tham gia quản lý tài nguyên thiên nhiên tại địa phương; hỗ trợ cộng đồng trong phát triển kinh tế như phát triển sinh kế các cây trồng dưới tán rừng để tạo sinh kế cho cộng đồng. 

Phản hồi

Các tin/bài khác