Hội đồng lý luận Trung ương họp bàn về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệ

(VOV5) - Các ý kiến nhấn mạnh về sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực

Sáng 27/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Kỳ họp thứ ba, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, các thành viên Hội đồng thảo luận về Báo cáo tư vấn “Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 6 và Báo cáo về hoạt động của Hội đồng 6 tháng đầu năm 2017.

Hội đồng lý luận Trung ương họp bàn về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệ - ảnh 1 Đồng chí Phùng Hữu Phú phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: HH)

Các ý kiến nhấn mạnh về sự cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong giai đoạn hiện nay; thống nhất cao và làm rõ thêm những nhận định, đánh giá thực trạng nhận thức về phương thức lãnh đạo của Đảng. Đồng thời làm rõ thêm về lộ trình các bước thực hiện để vừa bảo đảm sự đồng bộ của thể chế kinh tế với thể chế chính trị, giữ vững ổn định chính trị- kinh tế- xã hội với phát triển nhanh, bền vững đất nước trong những năm tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác