Lùi thời điểm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

(VOV5) - Chiều 13/10, phiên họp thứ 15 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc. 

Trước đó, sáng 13/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới.

Đây là nội dung được nêu ra trong Nghị quyết 88 của Quốc hội khóa 13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Qua thảo luận, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, việc lùi thời điểm áp dụng chương trình mới là cần thiết để có đủ thời gian chuẩn bị, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai đại trà.

Tuy nhiên, đây là nội dung rất quan trọng nên đề nghị Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần đánh giá nghiêm túc những công việc đã thực hiện, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ, tính toán việc lùi thời điểm thực hiện có làm phát sinh chi phí hay không và nhất là cần chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để triển khai theo đúng tiến độ.

Phản hồi

Các tin/bài khác