Sáu điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân

(VOV5) - Ngày 14/5, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân tổ chức Hội nghị giao lưu, gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đều cho rằng những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần quý báu, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; là động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hội nghị được tổ chức nhân Kỷ niệm 70 năm “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. 

Phản hồi

Các tin/bài khác