Tọa đàm “Một thế hệ xanh”

 

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp (L’Espace) tổ chức tọa đàm “Một thế hệ xanh” nhằm chia sẻ những sáng kiến mới góp phần bảo vệ màu xanh của trái đất hướng tới vì một môi trường phát triển bền vững. 

Buổi tọa đàm nằm trong khuôn khổ Quỹ sáng kiến “Vì không khí sạch – thành phố xanh” nhằm tăng cường các sáng kiến và giải pháp chung tác động tới đối tượng hưởng lợi là trẻ em, thanh niên, cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường nói chung tại thành phố Hà Nội. 

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả tập trung chia sẻ những sáng kiến bảo vệ màu xanh môi trường của trái đất. Toạ đàm là những chia sẻ, trải nghiệm và câu chuyện thay đổi của các bạn trẻ - những người đã dám nghĩ, dám làm, đã nỗ lực với các sáng kiến để bảo vệ môi trường.

Phản hồi

Các tin/bài khác