Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao của khu vực

 

Sáng nay 7/8, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, làm trưởng đoàn, có buổi khảo sát kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm hơn nữa đến việc phát triển giáo dục mầm non, tăng cường liên kết với các trường quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh sinh viên, đầu tư hơn nữa cho đội ngũ nhà giáo. Đồng thời mạnh dạn thí điểm một số vấn đề trong giáo dục trong thẩm quyền được cho phép, cố gắng xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm giáo dục đào tạo của cả khu vực: "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm giáo dục đào tạo chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Thành phố Hồ Chí Minh cao với cả nước là chuyện đương nhiên nhưng phải so với khu vực Đông Nam Á nữa, làm sao nơi này không chỉ là nơi cho con em cả nước về đây mà sinh viên ở khu vực và trên thế giới cũng có thể đến Thành phố Hồ Chí Minh học với một chương trình tốt".  

 

Phản hồi

Các tin/bài khác