Festival Huế 2018 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế: 1 điểm đến 5 di sản"

(VOV5) - Festival Huế lần thứ X - 2018 sẽ diển ra từ ngày 27/4 - 2/5/2018.
Festival Huế 2018 với chủ đề

Festival Huế 2018 diễn ra từ ngày 27/4 - 2/5, với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế: 1 điểm đến 5 di sản". 

Festival Huế 2018 là nơi hội tụ giao lưu nghệ thuật giữa các nền văn hóa của các quốc gia, nhằm tiếp tục đẩy mạnh quan hệ giao lưu quốc tế; giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, văn hóa Huế, đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên - Huế trong tiến trình chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Festival Huế 2018 tập trung nhấn mạnh về tinh hoa văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đặc biệt là di sản văn hóa Huế với 5 Di sản thế giới được UNESCO công nhận (Quần thể di tích Cố đô Huế; Nhã nhạc Cung đình; Mộc bản triều Nguyễn; Châu bản triều Nguyễn và thơ văn trên kiến trúc Cung đình Huế); cùng với hai di sản cấp quốc gia: Ca Huế và dệt Zèng, góp phần thu hút khách du lịch... Festival Huế 2018 tiếp tục là điểm đến của các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia.

Phản hồi

Các tin/bài khác