Đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với xây dựng mô hình học tập cộng đồng

(VOV5) - Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.

Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho biết: Để đạt được mục tiêu đào tạo nghề cho 6 triệu lao động nông thôn, như đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” giai đoạn 2016-2020, Trung ương Hội sẽ tăng cường lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, tư vấn về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo gắn với xây dựng mô hình học suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Đào tạo nghề lao động nông thôn gắn với xây dựng mô hình học tập cộng đồng - ảnh 1Ảnh minh họa: báo Đại đoàn kết 

Từ nay cho đến cuối năm, Trung ương Hội khuyến học Việt Nam chọn 10 địa phương tổ chức thực hiện thí điểm để rút kinh nghiệm và thực hiện đại trà từ năm 2018 đến năm 2020. Trung ương Hội cũng sẽ lựa chọn 3 Trung tâm học tập cộng đồng có năng lực tham gia triển khai Đề án; đồng thời xây dựng mô hình liên kết giữa các trung tâm thuộc hội làm nhiệm vụ đào tạo hỗ trợ đào tạo với các trung tâm học tập cộng đồng. Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn. Từ đó, Hội khuyến học Việt Nam sẽ tổ chức xây dựng, nhân rộng mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xây dựng các mô hình học tập trong trung tâm cộng đồng.

Phản hồi

Tin liên quan
Các tin/bài khác