Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai hàng năm

(VOV5) - Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai hàng năm - ảnh 1

Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ quyết định hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến ngày 22/5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai. Mục đích tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững.

Hàng năm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai xác định chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai, xây dựng kế hoạch khung và hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai phù hợp, thiết thực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác