ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសបានជូនព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ្នោតនៅវៀតណាម

ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសបានជូនព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ្នោតនៅវៀតណាម

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី២២ឧសភា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនបានបន្ត ជូនព័ត៌មានស្តីពីការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤
អ្នកបោះត្នោតវៀតណាម៩៨,៧៧%ចូលរួមការបោះឆ្នោតសមាជិសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

អ្នកបោះត្នោតវៀតណាម៩៨,៧៧%ចូលរួមការបោះឆ្នោតសមាជិសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

(VOVworld)-យោងតាមអគ្គលេខាធិការរដ្ឋសភានិងជាប្រធានខុទ្ធកាល័យក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត លោក Nguyen Hanh Phuc ថា
សារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជន គ្រប់ជាន់ថ្នាក់

សារព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សាយព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជន គ្រប់ជាន់ថ្នាក់

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ២២ ឧសភា ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ធំៗលើពិភពលោកបានផ្សាយ ព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោត រដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សារប្រជាជនគ្រ ...
អាណិកជនវៀតណាមនៅឡាវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤

អាណិកជនវៀតណាមនៅឡាវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤

(VOVworld) – អាណិកជនវៀតណាមនៅឡាវក៏ដូចជា អាណិកជនវៀតណាមលើគ្រប់ទិសទី លើពិភពលោកសុទ្ធ តែយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភានីតិកាលទី ១៤ ...
សកម្មភាពសិល្បៈជាច្រើនអបអរសាទរការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាវៀតណាមនិងក្រុមប្រឹក្សារ ប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

សកម្មភាពសិល្បៈជាច្រើនអបអរសាទរការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាវៀតណាមនិងក្រុមប្រឹក្សារ ប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់

(VOVworld) – នាយប់ថ្ងៃទី ២១ ឧសភា កម្មវិធី «ទិវាបុណ្យ ទឹកដី» បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទី ក្រុងហាណូយសំដៅ អបអរសាទេសមាជិកសមាជិការសភានីតិកាលទី ...
បោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅវៀតណាម

បោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅវៀតណាម

(VOV)_នាថ្ងៃទី២២ ឧសភា អ្នកបោះឆ្នោតជាង៦៩លាននាក់ បានទៅ​បោះឆ្នោតសមាជិកសភា នីតិកាលទី១៤ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ...
ការបោះឆ្នោត-ទិវាបុណ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅវៀតណាម

ការបោះឆ្នោត-ទិវាបុណ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅវៀតណាម

(VOV)_ចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្ងៃនេះ ប្រជាជនវៀត ណាមមិនគ្រាន់តែអនុវត្តសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះ ទេ ថែមទាំង អនុវត្តកាតព្វកិច្ចជាប្រជាពលរ ...
ដំណាងដោយប្រជាជនជ្រើសតាំងនិងកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពបំរើប្រជាជន

ដំណាងដោយប្រជាជនជ្រើសតាំងនិងកម្មវិធីធ្វើសកម្មភាពបំរើប្រជាជន

(VOV)_សមាជិកសភានីតិកាលទី១៤ និងសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជន គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ២០១៦ - ២០​២១ ត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ​នាថ្ងៃ ...
ការត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតនៅតំបន់ទូទាំងប្រទេសវៀតណាម

ការត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតនៅតំបន់ទូទាំងប្រទេសវៀតណាម

(VOVworld) – នាព្រឹកថ្ងៃទី ២១ ឧសភា ក្រុមការងារក្រុម ប្រឹក្សារជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដឹកនាំដោយអនុប្រធាន រដ្ឋវៀតណាម អនុប្រធានក្រុមប្រឹ ...
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truong Hoa Binh ស្នើអោយការពារសុវត្ថិភាពដាច់ខាតសំរាប់ការបោះឆ្នោត

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី Truong Hoa Binh ស្នើអោយការពារសុវត្ថិភាពដាច់ខាតសំរាប់ការបោះឆ្នោត

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ឧសភា នៅក្នុងដំណើការត្រួតពិនិត្យ ការពារសណ្ដាប់​ធ្នាប់សុវត្តិភាពចរាចរ បំរើការបោះឆ្នោត រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៤ និងក ...
ការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់

ការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងត្រូវបានអនុវត្តតាមច្បាប់

(VOVworld) – ការងារត្រៀមរៀបចំឲ្យការបោះឆ្នោតសមា ជិកសភារវៀតណាមនីតិកាលទី ១៤ និងតំណាងក្រុមប្រឹក្សា ប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០១៦ ...
ការតាំងពិព័រណ៌៖ទិវាបុណ្យរបស់ប្រជាជនទាំងមូល

ការតាំងពិព័រណ៌៖ទិវាបុណ្យរបស់ប្រជាជនទាំងមូល

(VOV)_នារសៀលថ្ងៃទី១៧ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅការតាំងពិព័រណ៌៖ទិវាបុណ្យរបស់ប្រជាជនទាំងមូល ។ការតាំងពិព័រណ៌នេះបានឧទ្ទេសនាមអំ ...
ការងារត្រួតពិនិត្យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតំបន់នានាក្នុងទូទាំងប្រទេស

ការងារត្រួតពិនិត្យរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតំបន់នានាក្នុងទូទាំងប្រទេស

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ១៧ ឧសភា ក្រុមត្រួតពិនិត្យនៃ គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានិង ក្រុមប្រឹក្សារជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោតដឹកនាំដោយអ ...
កម្មវិធីសិល្បៈអំណរសាទរទិវាបោះឆ្នោតសមាជិកសភា

កម្មវិធីសិល្បៈអំណរសាទរទិវាបោះឆ្នោតសមាជិកសភា

(VOVworld)-“ទិវាបុណ្យទឹកដីវៀតណាម”ជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីសិល្បៈ ដែល នឹងបានប្រព្រឹត្តទៅនាយប់ថ្ងៃទី២៥ឧសភានៅទីលានប​ដិវត្តន៍ខែសីហាទីក្រុង​ ...
បណ្ដាបេក្ខជនរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត

បណ្ដាបេក្ខជនរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជួបប្រាស្រ័យជាមួយអ្នកបោះឆ្នោត

(VOVworld) – នារសៀលថ្ងៃទី ១៦ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បានប្រព្រឹត្តទៅសម័យប្រជុំ អនុគណៈកម្មាធិការការងារ កម្មាភិបាលនិងដោះស្រាយការប្តឹងតវ៉ ...
ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តក្រុងជាច្រើនលើទូទាំងប្រទេស

ការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ប្រព្រឹត្តទៅនៅខេត្តក្រុងជាច្រើនលើទូទាំងប្រទេស

(VOVworld) - ចាប់ពីម៉ោងទី៧ព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ឧសភា អ្នកបោះឆ្នោតនៃស្រុកកោះ Truong Sa បានដំណើរការ បោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៤និងតំណាង ក្រ ...
សិក្ខាសាលា៖រដ្ឋសភាវៀតណាមរយៈពេល៧០ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍

សិក្ខាសាលា៖រដ្ឋសភាវៀតណាមរយៈពេល៧០ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍន៍

(VOVworld)-នាថ្ងៃទី១៤ឧសភា នៅទីក្រុង Da Lat បានប្រព្រឹត្តទៅសិក្ខាសាលា វិទ្យាសាស្ត្រស្តីពី​ “រដ្ឋសភាវៀតណាមរយៈពេល៧០ឆ្នាំបង្កើតនិងអភិវ ...