កម្មវិធីចម្រៀង Choi នៅទីក្រុងណូយ។

(VOV)-ក្នុងប៉ិន្មានថ្ងៃដើមឆ្នាំនេះនៅរោងល្ខោន​ Kim Ma -
ទីក្រុងហាណូយ(វៀតណាម)ប្រជាជនមានឪកាសកំសាន្ត
ពិធីបុណ្យ ចម្រៀង Choiជាចរិតលក្ខណះវប្បធម៏ប្រជាប្រិយ
១នៃភាគកណ្តាលវៀតណាម។នេះជាលើកដំបូងដែលពិធី
បុណ្យនេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅរដ្ឋធានីហាណូយសំដៅ
ឧទ្ទេសនាមជាមួយប្រជាជនអំពីបេតិកភ័ណ្ឌ វប្បធម៏ពីសេស
១នៃដំបន់ដី​Trung Bo ខាងត្បូង។បរិយាកាសនៅរោងល្ខោន​
Kim Maប្រហែលជាក្តៅឡើងដោយសារបទ ចម្រៀង Choi 
និងស្នូស្គរនៃបុណ្តក្បាច់គុណ Tay Son ចាប់ផ្តើមឲពិធី
 ចម្រៀង Choi  ដែលត្រូវបានរៀបចំជាលើកដំបូងនៅរដ្ឋធានី
ហាណូយ។មកដល់បរិយាកាសនេះបណ្តាទស្សនិកជនមាន
ឪកាសកំសាន្តនិងដឹងដល់ ចរិតលក្ខណះវប្បធម៏ពិសេស១
ដ៍មានអត្ថន័យរបស់បុព្វបុរស។លោក​​​​ Nguyen Ngoc Ly នៅ
វិធី​Kim Ma ទីក្រុងហាណូយបានឲដឹងថា:”  ខ្ងុំឃើញបណ្តា
លោកយាយនិយាយថាការច្រៀងបទ ចម្រៀង Choi គឺពិសេស
ណាស់។និងនេះជាលើកដំបូងដែល ខ្ងុំទស្សនាស្តាប់គេ ច្រៀង
ចម្រៀង Choi ។ខ្ងុំឃើញអស្ចារ្យណាស់“។

ចូលរួមពិធីបុណ្យ ចម្រៀង Choi  នៅរោងល្ខោន​ Kim Maលើក
នេះមានសិល្បករនិងអ្នកលេងភ្លេងចំនួន១៤នាក់។នេះជាបណ្តា
សិល្បករវ័យក្មេងរបស់ខេត្ត​ Binh Dinhភាគកណ្តាលវៀតណាម។
គេមានសំលេងដ៍មានទឹកដប។អតីតនាយកមន្ទីវប្បធម៏កីឡានិង
ទេសចរនណ៍ Binh Dinh លោក Nguyen An Phaបានចែករំលែកថា: “ គោលបណងរបស់យើងខ្ងុំគឺបំរើបណ្តាជននិងអ្នកស្រាវជ្រាវដែល
ចង់ស្វែងយល់សសិល្បះ ចម្រៀង Choi ។និងចុងក្រោយគឺបំរើជន
Binh Dinhមួយចំនួនដែលរស់ឆ្ងាយពីស្រុកកំណើត“។

សាស្រ្តាចារ្យ Hoang Chuong​​​ អគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ដលស្រាវជ្រាវ  
អភិរក្សនិងពង្រីកវប្បធម៏ ជាតិវៀតណាមឲដឹងថា: ពិធីបុណ្យ
ចម្រៀង Choi  លើកនេះត្រូវបានរៀបចំនៅរោងល្ខោន​ Kim Maជាទីតាំងសំរាប់ការសំរាកចុងក្រោយរបស់ទ័ព​ Tay Sonរាប់លាន
នាក់ដែលបានពលីជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិនិងប្រជាជន។លោកឲ
ដឹងថែមទៀតថា:” យើងខ្ងុំ ចង់រៀបចំពិធីបុណ្យនៅរោងល្ខោន​ Kim
Maពីព្រោះទីនេះជាកន្លែងដែល ទ័ព​ Tay Sonបានមកសំរាក“។

នាពេលថ្មីៗនេះក្រសួង វប្បធម៏កីឡានិងទេសចរនណ៍ វៀតណាម
បានកសាងផែនការសំណុំឯកសារវិទ្យាសាស្រ្តអំពី ចម្រៀង Choi 
ដើម្បីដាក់ជូន UNESCOបញ្ចលក្នុងបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៏អរូបីរបស់
មនុស្សលោក៕
                                                   

កម្មវិធីចម្រៀង Choi  នៅទីក្រុងណូយ។ - ảnh 1
ច្រៀង​Choi (Internet)

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ